+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Petr Žabka

Ing. Petr Žabka

E petr.zabka@tul.cz

Jobs
 • Department of Textile Machine Design (KTS): Academic staff
 • (OKS): Member of department

2021

 • BERAN, J. et al. Linear fibrous formation with a coating of polymeric nanofibers enveloping a supporting linear formation constituting a core, a method and a device for producing it [patent] Granted at 20210223 as No. US10927480B2. https://patents.google.com/patent/US10927480B2/en
 • VALTERA, J., ŽABKA, P. , and EICHLER, J. Magnetická zarážka a tlumič dveřních systémů [funkční vzorek]
 • BERAN, J., BÍLEK, M., ŽABKA, P. , and VÁCLAVÍ­K, M. XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms [konference].

2020

 • BERAN, J. et al. A linear fiber forming body having a coating of polymer nanofibers covering the supporting linear forming body constituting the core, a manufacturing method thereof, and a manufacturing apparatus thereof. [patent] Granted at 20201125 as No. JP6789990B2. https://patents.google.com/patent/JP6789990B2/ja
 • BERAN, J. et al. Linka na výrobu plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken [funkční vzorek]
 • BERAN, J. et al. Linka na výrobu plošných kompozitních nanovlákenných materiálů s využitím AC elektrospinningu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2020, 2020
 • VALTERA, J., EICHLER, J. , and ŽABKA, P. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů [funkční vzorek]
 • VALTERA, J., ŽABKA, P. , and EICHLER, J. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů - Průběžná zpráva dílčího projektu za rok 2020, 2020
 • KOMÁREK, J. et al. Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů II, 2020

2019

 • BÍLEK, M. et al. Automatizace a robotizace výrobních procesů v textilním průmyslu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2019, 2019
 • VALTERA, J. et al. Fabrication of dual-functional composite yarns with a nanofibrous envelope using high throughput AC needleless and collectorless electrospinning Scientific Reports NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND, 2019, vol. 9, issue February. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-019-38557-z
 • BERAN, J. et al. Linka na výrobu plošných kompozitních nanovlákenných materiálů s využitím AC elektrospinningu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2019, 2019
 • VALTERA, J. et al. Magnetic accumulation of kinetic energy from a reciprocating mechanical system for a dynamic behaviour improvement Journal of Sound and Vibration ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, vol. 451, issue July. P. 138 – 146. ISSN: 0022-460X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X19301762?via=ihub
 • ŽABKA, P., VALTERA, J. , and SOUČEK, J. Určení okrajové podmínky při simulaci AC výroby nanovláken Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019, 2019 P. neuvedeny (2 stranky). http://www.kmp.tul.cz/vkmkp
 • HOLEC, P. et al. Vývoj speciálních zařízení pro výrobu funkcionalizovaných nanovlákenných jádrových přízí s redukovaným podílem jádrové nitě s přesným odvíjecím, podávacím, navíjecím a balónovacím zařízením v němž bude možné vznikající nanovlákennou hmotu funkcionalizovat, 2019
 • BERAN, J. et al. Výzkum a vývoj speciálních šicích strojů pro automatizované zrychlení šití tvarových dílců svrchního oblečení. Výzkumná zpráva z I. etapy řešení projektu., 2019
 • BERAN, J. et al. Výzkum a vývoj zařízení pro výrobu plošných a lineárních nanovlákenných struktur, 2019
 • HOLEC, P. et al. Výzkum zpracování lineárních nanovlákenných materiálů pro 2-D a 3-D textilní materiály III, 2019
 • HOLEC, P. et al. Výzkum zpracování lineárních nanovlákenných materiálů pro 2-D a 3-D textilní materiály IV, 2019

2018

 • BERAN, J. et al. Výzkum a vývoj zařízení pro výrobu nanovlákenných struktur s využitím AC-elektrospinningu, zpráva za rok 2018 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, J. et al. Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů, zpráva za rok 2018 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KALOUS, T. et al. Výzkum zpracování lineárních nanovlákenných materiálů pro 2-D a 3-D textilní materiály II. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KANIOK, J. , and ŽABKA, P. Zařízení pro navíjení hybridních prepregových pásek [funkční vzorek]

2017

 • VALTERA, J., ŽABKA, P. , and BERAN, J. Enhanced Central System Of The Traversing Rod For High-Performance Rotor Spinning Machines Autex Research Journal 1. ed. LODZ 90-924, POLAND: Technical University of Lodz, 2017, vol. 17, issue 1, březen. P. 27 – 34. ISSN: 1470-9589. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1sLbWlVbrsUcsxGse1&page=1&doc=1
 • ŽABKA, P. Mechatronic Model for Traversing Rod Longitudinal Vibration Analysis Mechanisms and Machine Science - 12th International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, 2017 P. 345 – 350. ISBN: 978-331944086-6, ISSN: 2211-0984.
 • KANIOK, J. , and ŽABKA, P. Podávací zařízení pásu izolačního papíru [funkční vzorek]
 • LUKÁŠ, D. et al. Příprava jednodruhových lineárních materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LUKÁŠ, D. et al. Směsování AC nanovlákenného materiálu s klasickými vlákny [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • SKŘIVÁNEK, J. et al. DESIGN OF ELECTRODE FOR COAXIAL ELECTROSPINNING NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2016 P. 303 – 307. ISBN: 9788087294710.
 • BERAN, J. et al. Lineární vlákenný útvar s pláštěm z polymerních nanovláken obalujícím nosný lineární útvar tvořící jádro, způsob a zařízení k jeho výrobě [patent] Granted at 20161207 as No. 306428. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306428.pdf
 • LUKÁŠ, D. et al. Směsování AC nanovlákenného materiálu s granuláty [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LUKÁŠ, D. et al. STUDIE SMĚSOVÁNÍ AC NANOVLÁKEN S KLASICKÝMI VLÁKNY [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAŤKA, O. et al. Výzkum a vývoj zařízení pro výrobu nanovlákenných struktur s využitím AC-elektrospinningu rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, J. et al. Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, J., BÍLEK, M. , and ŽABKA, P. XII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms [konference].

2015

 • ŽABKA, P. , and LIMA, M. Design and Analysis of Conjugate Cam Mechanisms for a Special Weaving Machine Application Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics 37. ed. Bukurešť, Rumunsko: Institutul de Cercetara-Dezvoltare Pentru Mecatronica si Tehnical Masurarii (INCDTM), 2015, vol. neuveden, issue 37. P. 31 – 38. ISSN: 1584-5982. http://www.incdmtm.ro/editura/revista/index.php?pag=show_articol&id_articol=232&lang=en
 • VALTERA, J., ŽABKA, P. , and BERAN, J. Design Of Magnetic Spring Characteristic With Finite Element Method Utilization Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015 1. ed. Praha, Česká republika: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha, 2015 P. 71 – 72. ISBN: 978-80-87012-56-7.
 • BERAN, J. et al. Method And Device for Binding of Fish-bait And a Fish-bait [patent] Granted at 20150930 as No. EP2651213 B1. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20150930&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EP&NR=2651213B1&KC=B1&ND=4
 • ŽABKA, P., KOMÁREK, J. , and KALOUS, T. Method for predicting nanofibrous layers deposition Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015 1. ed. Praha, Česká republika: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha, 2015 P. 81 – 82. ISBN: 978-80-87012-56-7.
 • BERAN, J. , and ŽABKA, P. OPTIMALIZACE GEOMETRIE SYSTÉMU NAVÍJECÍ CÍVKY [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, J., VALTERA, J. , and ŽABKA, P. Podélné kmitání rozváděcí tyče [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VALTERA, J. et al. Protrusion of the rod electrode in the electrospinning process Journal of Nanotechnology 1. ed. Nasr City, Cairo 11816 Egypt: Hindawi Publishing Corporation, 2015, vol. 2015, issue 10. P. 1 – 8. ISSN: 1687-9503. http://dx.doi.org/10.1155/2015/301636
 • ŽABKA, P. , and KANIOK, J. Spiral v2.2 [software].
 • KOMÁREK, J. et al. Verification of the Mathematical Model of the Rod Electrode in the Electrospinning Process NANOCON 2015 - Conference Proceedings 1. ed. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2015 P. 296 – 301. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • VYSLOUŽILOVÁ, L. et al. Visualisation of the electrospinning process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 P. 37 – 47. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • VALTERA, J. et al. Výzkum a vývoj zařízení pro výrobu nanovláken [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOMÁREK, J. et al. Výzkum struktur a procesů textilních a jednoúčelových strojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VALTERA, J. et al. Wire spinner for coaxial electrospinning NANOCON 2015-Conference Proceedings 1. ed. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2015 P. 270 – 275. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • ŽABKA, P. Závěrečná zpráva dílčího projektu Program pro výpočet přesného křížového vinutí, 2015

2014

 • BERAN, J. et al. Desková koaxiální zvlákňovací elektroda [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. et al. Mechatronika a dopřádací stroje - Zpráva projektu FR-TI3/047 za rok 2014 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŽABKA, P. Průběžná zpráva dílčího projektu Program pro výpočet přesného křížového vinutí za rok 2014, 2014
 • LUKÁŠ, D. et al. Studie konstrukčního řešení funkčního modelu technologických zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LUKÁŠ, D. et al. Zařízení pro výrobu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J., ŽABKA, P. , and BERAN, J. Zásobník příze s individuálními pohony 2. generace [funkční vzorek]

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren