Přihlásit

Laboratoř mechaniky tekutin

Odborný garant laboratoře: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výzkum, vývoj a využití prostředků a metod pro bezkontaktní detekci a měření.
 • Měření fyzikálních veličin v průmyslových technologických procesech.
 • Experimentální výzkum v mechanice tekutin s důrazem na nestacionární i vícefázové proudění.
 • Zpracování obrazových informací v průmyslu.
 • Automatizace technologických procesů, automatické měření.
 • Vývoj a aplikace obecně bezkontaktních metod s důrazem na optické principy, tj. různé typy osvětlování, snímání scény a algoritmy.

Odborné zaměření laboratoře

Odborným zaměřením laboratoře je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech. Výzkumné aktivity se zaměří i do oblasti návrhu a vývoje měřicích metodik a aplikačních měřicích řetězců. Významným úkolem je i poskytování servisních služeb pro další pracoviště CxI.

Laboratoř soustředí technické prostředky pro rychlé sestavení výzkumných a ověřovacích experimentů v odbornosti specifikované v hlavních cílech a aktivitách, nástroje pro vývoj příslušných experimentálních sestav, elektronických modulů a počítačových algoritmů. Výsledky výzkumu a vývoje jsou uplatněny jak v oblasti průmyslového a technologického nasazení, tak v oblasti experimentálního ověřování numerických modelů a simulací.

Kavitační bublina, LIB, technika

Kavitační bublina
LIB technikou

 Nové směry výzkumu

 • Aplikace „Global Imaging Methods“ (LDA, PIV, microPIV, PLIF, IPI) při výzkumu proudění v technologických uzlech a procesech.
 • Optická a laserová měření v oblasti automatizace a optimalizace.
 • Vývoj a aplikace metod analýzy obrazu v nových technologiích z oblasti mechatroniky, robotizace, automatizace řízení a umělé inteligence.
 • Výzkum a vývoj nových metodik pro bezkontaktní detekci a měření.

Výstupy

 • Prototypy a funkční vzorky měřicích řetězců.
 • Spolupráce na vývoji prototypů strojních zařízení.
 • Metodiky měření a vývoj softwarových nástrojů.
Impedanční tomograf

Impedanční tomograf
Vlastní konstrukce tomografu

Smluvní výzkum
Nabízíme:

 • Vývoj a aplikace bezkontaktních měření v automatizaci a průmyslových aplikacích.
 • Aplikace „Global Imaging Methods“ (LDA, PIV, microPIV, PLIF, IPI) v experimentální mechanice tekutin.
 • Pokročilé formy průmyslové automatizace.
 • Sledování a řízení kvality průmyslových výrobků.

Smluvní partneři

 • Sklopan Liberec a.s.
 • Gea – LVZ a.s.
 • Magna Bohemia s.r.o.
 • Brano Group a.s.
 • Ústavy AV ČR
Pneumatický atomizér, vizualizace IPI

Pneumatický atomizér
Vizualizace IPI

 

Vizualizace pohybu, shadowgraphy, laser, laserový řez

Vizualizace pohybu pomocí shadowgraphy a laserového řezu

Kontakt

prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. - vedoucí oddělení - +420 602 627 376, vaclav.kopecky@tul.cz

Ing. Darina Jašíková, Ph.D., +420 485 353 862, darina.jasikova@tul.cz

Ing. Michal Kotek, Ph.D., +420 485 353 862, michal.kotek@tul.cz

 

Publikace:
Kotek M., Kopecký V., Experimental Study Of Impinging Flow Generated By Synthetic Jets Actuators,

Experimental Fluid Mechanics 2010, Liberec 24th-26th November 2010, Technical University of Liberec,pp. 244-251, ISBN 978-80-7372-670-6

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy