Přihlásit

Laboratoř pro výrobu vzorků a prototypů výrobků

Odborný garant laboratoře: doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Testování nových výrobků a vzorků s novými užitnými vlastnostmi.
 • Aplikace moderních způsobů spojování a technologií pro tvorbu smart oděvů s Hi-tech vlastnostmi.
 • Využití nových moderních smart textilních materiálů pro tvorbu vysoce funkčních oděvů.
 • Vývoj smart oděvů s nositelnou elektronikou.
Fox 314, měření tepelné vodivosti

Fox 314

Přístroj na měření tepelné vodivosti.

 

Odborné zaměření laboratoře
Odborné zaměření spočívá v aplikaci moderních inteligentních textilií pro tvorbu smart oděvů s použitím nových nekonvenčních způsobů tvorby a spojování, s cílem dosažení co nejlepších užitných vlastností, zejména v oblasti fyziologických vlastností oděvů včetně monitorování a testování těchto vlastností pomocí zabudovaných senzorů a nositelné elektroniky. Design těchto výrobků spočívá nejen v uplatnění nových, inteligentních a textilních materiálů, ale také v aplikaci nových technologií tvorby smart oděvů, a dále v uplatnění takového konstrukčního a modelového řešení, aby bylo dosaženo maximální užitné hodnoty výrobků a komfort uživatele pro daný způsob použití, a tím i marketingových výhod na trhu s Hi-tech oděvy. Pro testování prototypů a vzorků smart oděvů jsou využity přístroje pro hodnocení transportních jevů ovlivňujících termofyzikální a senzorický komfort oděvů. Transportní jevy jsou také predikovány na základě teoretických výpočtů a rozborů přestupů tepla, vlhkosti a proudění vzduchu v oděvních strukturách.

Nové směry výzkumu

 • Aplikace moderních vysoce funkčních, textilních materiálů pro tvorbu smart oděvů.
 • Uplatnění nových, nekonvenčních způsobů spojování a technologií pro tvorbu oděvů.
 • Konstrukce sendvičové struktury oděvů s cílem dosažení co nejlepších užitných vlastností.
 • Predikace transportních jevů přestupů tepla a vlhkosti s cílem optimalizace uplatnění oděvů pro daný účel použití.
 • Monitorování základních parametrů, které určují fyziologický komfort podle předpokládaného použití a účelu smart oděvů.
 • Zabudování čidel do oděvů.

Výstupy

 • Testování nových smart oděvů s lepšími užitnými vlastnostmi, zejména testování '
  oděvního fyziologického komfortu.
 • Monitorování fyziologických vlastností oděvů při použití pomocí čidel a senzorů
  umístěných v oděvech.

Přístroje a vybavení

 • Přístroj pro měření paropropustnosti a tepelného odporu na principu Guarded Hot Skin
  modelu pro plošné textilie sendvičové struktury oděvů.
 • CT - mikrotomograf SkyScan 1272.
 • Fox 314 - přístroj na měření tepelné vodivosti.
Distanční pletenina

Distanční pletenina

CT scana - mikrotomograf SkyScan 1272, rozlišení 1mm

 

ThermaCamTM S60

ThermaCamTM S60

Termo kamera Flir pro přesné měření povrchových teplot a hodnocení komfortu oděvů.

Sweating Guard Hotplate, SGHP

Sweeting Guarded Hotplate (SGHP)

Přístroj na měření výparného odporu plošných textilií.

 Kontakt

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. - odborný garant, +420 485 353 499, antonin.havelka@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy