Přihlásit

Lidé

Vložte obrázek 167x167

Ing. Alena Ševců, Ph.D. studovala hydrobiologii a ekologii na Fakultě věd na Jihočeské univerzitě a Biologickém centru CAS. Během svého doktorského studia studovala mikrobiologii na Lancasterově univerzitě ve Velké Británii jako studentka Socrates / Erasmus (5 měsíců) a navštěvovala vědecké pracovníky Ústavu hydrobiologie ve Wuhan v Číně (2 měsíce). Po ukončení doktorského studia v roce 2006 pracovala jako Fulbrightova postdoktorandka na Woods Hole Oceanographic Institution, USA ve skupině prof. Dyhrmanova. Poté byla zaměstnána jako koordinátorka výzkumu v Krkonošském národním parku ve Vrchlabí. Od roku 2010 pracuje jako výzkumná pracovnice na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v oblasti nanomateriálů, kde vede skupinu Environmentální mikrobilogie a přednáší na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.
Publikace

Mladší vědečtí pracovníci a studenti doktorských studií

Vložte obrázek 167x167

Ing. Aday Amirbekov studuje doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci. Svůj inženýrský titul získal na kazašské národní univerzitě pojmenované podle Al-Farabi (KazNU) a dále absolvoval stáž na Institutu výzkumu stárnutí Buck, CA v USA. Jeho výzkum byl zaměřen na molekulární biologii a studium genomu. V současné době jsou jeho studia zaměřena na biodegradaci a transformaci škodlivin a pesticidů z prostředí mikroorganismů. Mimo laboratoř si užívá cestování, pěší turistiku, hudbu, fotografování a natáčení videa.

Vložte obrázek 167x167

M.Sc. Deepa Bartak studuje doktorská studia v oboru mikrobiologie životního prostředí na Technické univerzitě v Liberci pod vedením Ing. Ševců. Deepa získala titul M.Sc. v lékařské mikrobiologii na University of Wales Institute Cardiff ve Spojeném království. V poslední době byla její oblíbenou činností extrakce DNA, které však konkuruje jejímu nadšení pro mezinárodní kuchyni. Nejraději má však čas, který může trávit se svými dvojčaty.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Kateřina Bobčíková absolvovala v roce 2011 inženýrská studium na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci a nyní pracuje jako mladší vědecký pracovník na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci v laboratoři mikrobiologie. Zaměřuje se především na práci s mikroorganismy a mikroskopie. Její oblíbené koníčky jsou: inline bruslení a čtení.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Michaela Jakubičková získala svůj inženýrský titul na Fakultě textilního inženýrství TUL a nyní studuje doktorská studia v oblasti aplikované fotokatalýzy - hlavně její vliv na zelené řasy a bakterie.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Magda Nechanická ukončila svá studia inženýrským titulem v oboru Nanotechnologií na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017 a nyní pokračuje v této oblasti v kombinaci s molekulární genetikou jako studentka doktorského studia pod vedením Ing. Dvořáka. Její výzkum se zaměřuje na využití kombinace nanomateriálů a molekulárně-genetických metod pro podporu biotechnologických procesů. Její koníčky jsou hudba, cestování a pěší turistika.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

M.Sc. Nhung H.A. Nguyen v současné době dokončuje doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci. Její studia se zaměřují na (eko) toxikologii (nano) materiálů od práce v laboratoři až po in-situ. Získala titul M.Sc. studiem speciálního programu: Genom, Buňky, Vývoj, Evoluce (GCDE), které vytvořily univerzity Paříž-Sud XI, Lyon-I a Rennes-I ve Vietnamu. V minulosti pracovala více než 2 roky jako asistentka výzkumu na univerzitě v King Mongkut v Thajsku. Ráda se učí a setkává se s novými kulturami. Její záliby jsou cestování, chůze v přírodě, jízda na kole a motorce, plavání a setkávání se s novými lidmi.
Publikace

Vložte obrázek 167x167

M.Sc. Rojina Shrestha vystudovala bakalářský obor Microbiologie na Tribhuvanské univerzitě v Nepálu a absolvovala studium biotechnologie na Univerzitě v Bedfordshire v Anglii, kde získala titul M.Sc . V současné době studuje doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci pod vedením RNDr. Alena Ševců, Ph.D. V současné době se zaměřila na "Mikrobiální aktivity a její charakterizaci ve vztahu k bezpečnosti hlubinných úložišť radioaktivních odpadů". Má ráda sledování dokumentů z historie, poslech hudby a cestování.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Denisa Vlková ukončila bakalářský titul na Institutu zdravotnických studií TUL. V současné době studuje v oblasti nanotechnologií v laboratoři molekulární genetiky. V letech 2015 - 2017 pracovala jako laborantka a od roku 2017 začala pracovat jako mladší vědecký pracovnice na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci. Denisa je také odpovědnou osobou laboratoře a stará se o metodu Next-Generation Sequencing. Obecně se zaměřuje na mikrobiální biodegradaci znečišťujících látek. Její koníčky zahrnují mnoho druhů sportů, hudby a cestování.
Publikace

Vložte obrázek 167x167

Dva roky předtím, než Cheryl Yeap nastoupila na Technickou univerzitu v Liberci, pracovala jako výzkumná pracovnice pro Skupinu studující technologie senzorů na Technické univerzitě v Thonburi (Thajsko). V současné době studuje v prvním ročníku doktorského studia na TUL na Oddělením pro nanomateriály v přírodních vědách. Má 7 let zkušeností s výzkumem molekulární biologie malých RNA a vyvinula nový způsob cílení pro molekulární diagnostiku bakterie Staphylococcus aureus rezistentního na methicillin. Cheryl má dále zkušenosti s bioinformatickými analýzami cílů RNA a elektrochemickými senzory amplifikující kmenové kruhy založené na patogenních bakteriích. Její zájmy v oblasti výzkumu se soustřeďují hlavně na toxicitu nula mocných nanočástic železa na mikroorganismy.

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Kristýna Marková je molekulární genetička zaměstnána na TUL od roku 2017. Předtím byla členkou onkogenetické skupiny, která vyšetřuje dědičný kolorektální karcinom na katedře biologie a lékařské genetiky FN Motol v Praze. V roce 2003 absolvovala systémovou biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní se zajímá o mikrobiologickou genetiku zaměřenou především na sanaci kontaminovaných lokalit a další environmentálně zaměřené projekty.

Publikace

Vložte obrázek 167x167
Ing. Ondřejka Vološčuková

Studovala na České zemědělské univerzitě, kde ukončila magisterská studium a od Listopadu 2017 pracuje jako Ph.D. studentka Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Roman Špánek, Ph.D. - ukončil svá doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci v roce 2012. V roce 2016 se dostal na stáž na oddělení univerzity v Bergenu a v roce 2013 na univerzitu Deakin v Austrálii. Jeho hlavním výzkumným zájmem je bioinformatika. Zvláště se zajímá o zpracování a analýzy datových souborů NGS, statistické analýzy komplexních datových souborů, anotace a oznámení genomu, metagenomiku, metabolické modely a techniky data miningu.

 

Vložte obrázek 167x167Jana Steinová vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na molekulárně-biologické stanovení rozmanitosti hub a řas u lišejníků. Její mezinárodní zkušenost zahrnují několik pobytů na Karl-Franzens Universität v Grazu (od roku 2007 do 2013), kde získala první zkušenosti s bakteriemi a pobyt ve Finském muzeu přírodních dějin v Helsinkách (v roce 2012). Od roku 2014 pracuje na TUL. Podílela se na projektech, které zkoumají úlohu mikroorganismů při dekontaminaci lokalit znečištěných chlorovanými látkami. V poslední době se věnuje především geomikrobiologii související s hlubinnými geologickými úložištěmi radioaktivního odpadu. Rozmanitost, fylogeneze a evoluce organismů spojených s lichenovou symbiózou představují její další vědecký zájem. Publikace
Vložte obrázek 167x167

Hana Macková je molekulární genetička zaměstnána na TUL od roku 2017. Předtím byla členkou České zemědělské univerzity v Praze, laboratoře molekulární genetiky a pracovala na studii variability populace nematodového kmene Trichuris metodami molekulární genetiky. V roce 1998 vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně a v současné době má zájem o mikrobiologickou genetiku zaměřenou především na sanace kontaminovaných lokalit a další ekologické projekty. Miluje všechny aspekty přírody.

 

Vložte obrázek 167x167

Ing. František Peterka, Ph.D. nar. roku 1949, pracoval na jaderných reaktorech v Řeži, v Rakousku, Japonsku, USA a IAEA a je odborníkem a spoluautorem nových metod řízení reaktivity reaktoru, analýzy přenosu neutronů a detekce semtexu. Po roce 1995 začala ve spolupráci s japonskými partnery pracovat jako jeden z prvních v Evropě na aplikacích v novém oboru Využití fotokatalýzy. Vedl národní a mezinárodní projekty v této oblasti a je spoluautorem mnoha patentů. Je odborníkem v oblasti standardů ISO a CEN ve fotokatalýze a zakladatelem České společnosti pro fotokatalýzu a spoluautorem certifikačního systému. Do praxe zavedl patentovaný nanokompozitní materiál.

 

Vložte obrázek 167x167

Bc. Alice Břečková - laboratorní asistentka zaměřená na mikrobiologické analýzy.
Hana Řeháková - laboratorní asistentka zaměřená na mikrobiologické analýzy.

Vložte obrázek 167x167

Dr. Kateřina Černá - studuje vliv mikroorganismů na bezpečnostní vlastnosti hlubinných geologických úložišť radioaktivního odpadu. Charakterizuje bakterie přítomné v pufrovacích materiálech (bentonit) a mikrobiálně indukovanou korozi materiálů používaných při výrobě sudů.. Publikace

Mateřská dovolená:

Marie Czinnerová - molecular biologists

Bývalí členové:

Iva Dolinová

Martin Štryncl

 

 

 

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy