Přihlásit

Lidé

Vedoucí laboratoře

Vložte obrázek 167x167

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. ukončil své doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2012 a od stejného roku působil jako postdoktorand v Liberci. V roce 2013/2014 absolvoval stáž v skupině P. D. Beera na univerzitě v Oxfordu. Dr. Řezanka se zajímá především o syntézu cyklodextrinových derivátů a jejich použití v širokém spektru chemických aplikací, převážně ve funkcionalizaci nanomateriálů.

Michal je výzkumným pracovníkem či spoluřešitelem několika grantových projektů Grantové agentury české republiky: Orientovaná vodivá nanovlákna pro tkáňové inženýrství (16-02316Y) a Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí (18-09824S).

Vědečtí pracovníci

Vložte obrázek 167x167

Prof. Ivan Stibor - vzděláním chemik zaměřený na syntézu organických látek. Strávil část svého vědeckého života práce výzkumem v oblasti heterocyklů, elektroorganické chemie, přírodních látek - především eikosanoidů, crown ethery a kalixareny. Při studiu makrocyklické chemie vyvinuli on a jeho kolegové několik neutrálních ligandů pro rozpoznání aniontů. Nedávno se jeho zájem přesunul k samoskladbě jako takové a konkrétně k samo-uspořádání monovrstev.

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Veronika Máková, Ph.D. ukončila doktorát na Fakultě strojní, Technické univerzity v Liberci v roce 2011. Jako doktorandka absolvovala 3 měsíční stáž na École nationale supérieure de chemie de Montpellier (2009) ve skupině Dr. Michela Wonga Chi Mana. V letech 2011-2014 pracovala jako vědecká pracovnice Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci - v laboratoři pro biomedicínské aplikace a poté se začlenila do jako postdoktorandka do skupiny prof. Luisy De Cola na ISIS, ve Štrasburku. Dr. Máková se zaměřuje především na přípravu a / nebo modifikaci biomateriálů a materiálů používaných v medicíně. Mezi její oblíbené záliby patří lyžování, bruslení, cestování a historie.

Ph.D. studenti

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jan Lukášek studoval organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde obhájil svoji diplomovou práci v roce 2014. Ing. Lukášek je nyní doktorandem na Technické univerzitě v Liberci pod dohledem prof. Stibora. Jeho výzkum je zaměřen na přípravu cyklodextriny-funkcionalizovaných vodivých polymerů pro tkáňové inženýrství a syntézu receptorů pro rozpoznávání chirálních anionů. Má rád všechny druhy sportu, zejména atletiku, stolní tenis, hokej a lyžování.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Ilona Krabicová ukončila inženýrská studia v oboru nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017 a nyní pokračuje ve studiu v oboru jako doktorandka pod vedením Dr. Řezanky. Její výzkum je zaměřen na přípravu definovaných cyklodextrinových polymerů. Ilona má ráda hudbu, tanec a mezi její nové koníčky patří drony a lukostřelba.

 

Studenti bakalářských studií

Vložte obrázek 167x167

Bc. Marcel Havrda studuje na Technické univerzitě obor nanotechnologie. Rozhodl se studovat toto téma, protože se zajímá o nové technologie. Marcel se zabývá především organickou chemií jako nástrojem pro funkcionalizaci nanomateriálů. Pracuje na selektivní funkcionalizaci cyklodextrinu. Mimo laboratoře má rád závody s RC modely. Mezi jeho další záliby patří motocykly, cestování a hudba.

Vložte obrázek 167x167

Bc. Hana Sinkorová je studentkou magisterského stupně pragramu Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. Většinu času, kterou tráví v laboratoři, je věnuje povrchové modifikaci polyethylentereftalátu a následné analýze těchto modifikovaných povrchů. Ráda tráví volný čas se svou rodinou. Rovněž ráda hraje volejbal, různé deskové nebo počítačové hry a sleduje všechny druhy seriálů.

Vložte obrázek 167x167

Jaroslav Grof je studentem magisterského studijního oboru Nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá se o organickou chemii. V dnešní době tráví v laboratoři velké množství času funkcionalizací cyklodextrinu. Jára miluje řízení automobilů, motocyklu i jízdu na kole. Víkendové večery tráví bubnováním na koncertech s kapelou.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy