Přihlásit

Laboratoř hodnocení nanovrstev

Odborný garant laboratoře: Ing. Totka Bakalova, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřena na hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností vytvářených vrstev. Laboratoř je vybavena mikrotvrdoměrem a nanotvrdoměrem používaným pro stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev, povlaků a substrátů. V rámci určení tribologických vlastností laboratoř je vybavena vysokoteplotním tribometrem, který je schopen určit koeficient tření, třecí sílu, otěr apod. Adheze vrstev k substrátu je prováděna pomocí vrypové zkoušky.

Dalším zaměřením laboratoře spolupráce s laboratoří plazmatických úprav na modifikaci polymerních materiálů plazmatickými metodami s cílem aktivovat jejich povrchu.

Nové směry výzkumu

 • Opracování technologie, vytváření nových druhů vrstev a povlaků vhodných pro konkrétní aplikace.
 • Opracování metodiky měření vlastností tenkých vrstev a povlaků.

Stávající přístroje:

 • Mikro/nano tvrdoměr firmy CSM.
 • Vysokoteplotní tribometr – určení koeficientu tření, třecí síly, otěru apod.
 • Scratchtest – určení adheze vrstvy k substrátu.

Kontakt

Ing. Totka Bakalova, Ph.D. - odborný garant - +420 485 353 116, totka.bakalova@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy