Přihlásit

Laboratoř keramiky

Odborný garant laboratoře: Dr. Ing. Daniel Šída

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výzkum a vývoj nanokompozitních materiálů.
 • Výzkum technologií přípravy mikro- a nanočástic a jejich aplikace v tenké vrstvě na povrch substrátů.
 • Komplexní řešení problematiky distribuce částic v zátěrovém  materiálu ve formě pasty, pěny nebo roztoku.

Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř karamiky se zabývá aktivitami spojenými s přípravou nanočástic technologií mletí za sucha a za mokra včetně tvorby nanokompozitních materiálů. Cílem je příprava částic s nízkým stupněm aglomerace a s výhodnou distribucí pro další zpracování technologií nanocoating, resp. technologií klasického zátěru.

Nové směry výzkumu

 • Optimalizovaná výroba nanočástic suchou a mokrou technologií mletí.
 • Výroba nanokompozitů na bázi textilií s aplikací vrstev s obsahem nanočástic se zaměřením na
 • zvýšení vodivosti a mechanických parametrů materiálu.
 • Výroba kompozitů s obsahem nanocelulózy a jejich aplikace.

Přístrojové vybavení

 • Nanomlýnek: zařízení na přípravu nanoprášků technikou mletí za sucha, resp. za mokra.
 • Měření distribuce částic: přístroj pro stanovení velikostí a distribuce částic v oblasti nanometrů.
 • Dip coater: zařízení pro aplikace tenkých vrstev (nanocoating).

Nabízíme:

Výzkum v oblasti přípravy nanočástic a jejich aplikace na substráty formou technologie rating, přípravu nanovrstev.

Keramika

Keramika
Vyrobeno v laboratoři nanokompozitních materiálů v rámci výzkumných aktivit oddělení analýzy nanostruktur

Kontakt

Dr. Ing. Daniel Šída. - odborný garant laboratoře - +420 485 353 228, daniel.sida@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy