Přihlásit

Laboratoř plazmatických úprav

Odborný garant laboratoře: prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je odborně orientována na řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami. Hlavním cílem plazmatických úprav je zlepšení užitných vlastností modifikovaných součástí. V případě strojních součástí se jedná především o zvýšení jejich životnosti. Toho lze dosáhnout pomocí  vhodných tenkých vrstev, které mohou zajistit vysokou tvrdost, odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření. Tyto vrstvy, s ohledem na jejich specifické vlastnosti můžou najít použití v různých odvětvích průmyslu, např. automobilovém, dále v strojírenství, energetice, medicíně apod.

Tenké a tvrdé vrstvy odolné proti opotřebení mohou být používány jako ochranné povlaky na obráběcí a tvářecí stroje. V tomto případě tenké otěruvzdorné vrstvy mohou působit velice efektivně z hlediska zvýšení trvanlivosti, snížení řezných sil. Použití tenkých vrstev může také vést ke zlepšení stavu povrchů hotových výrobků. Uplatnění tenkých vrstev v oblasti automobilového průmyslu může vést k zmenšení třecích sil ve spalovacím motoru, snížené spotřeby paliva a snížení emise CO2. Bioneutrální a opotřebení odolné povlaky mohou najít své uplatnění také v medicínských aplikacích. Jejich použití může vést ke zkrácení doby rekonvalescence po chirurgických zákrocích. Dalším zaměřením laboratoře je modifikace polymerních materiálů plazmatickými metodami. Cílem je aktivace jejich povrchu. V tomto případě plazmatické úpravy mohou významně změnit povrchové atomové a molekulární složení polymerních materiálů a v důsledku toho ovlivnit jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Jednou z důležitých vlastností je jejich hydrofobní/hydrofilní charakter.

Přístroje a vybavení

Plazmová komora sloužící k vytváření vrstev metodou RF PACVD.
• Nové vakuové zařízení sloužící k vytváření nových druhů vrstev.

Smluvní partneři

• Škoda auto, a.s.
• IQ Structures, s.r.o.
• SHM Šumperk, s.r.o.
• MSV Systems cz, s.r.o.

Plazmatická komora

Plazmatická komora

Uklíková vrstva, vrstva, nano

Uhlíková vrstva nanesena s mezivrstvou na substrátu

Kontakt

prof. Ing. Petr Louda, CSc. - odborný garant laboratoře, +420 777 140 831, petr.louda@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy