Přihlásit

Spolupráce

Analýzy povrchových, podpovrchových a odpadních vod:
Služba je určena jak veřejným, tak podnikatelským subjektům, včetně sledování znečištění životního prostředí. Služba může být poskytnuta se zahrnutím akreditovaného odběru vzorků.

Analýzy pitných vod podle platné vyhlášky:
Tato služba je nabízena jako doplňková činnost pro ubytovací a stravovací podniky i pro širokou veřejnost. Na žádost zákazníka odešle laboratoř výsledky do veřejného rejstříku společnosti PiVo. Služba může být poskytnuta se zahrnutím akreditovaného odběru vzorků.

Analýzy vod koupacích bazénů a koupališť podle platné vyhlášky:
Služba je určena především pro provozovatele školních a veřejných bazénů, bazény, vířivky a sauny. Na žádost zákazníka odešle laboratoř výsledky do veřejného rejstříku společnosti PiVo. Služba může být poskytnuta se zahrnutím akreditovaného odběru vzorků.

Analýza nanomateriálů:
Služba zahrnuje testy v oblasti charakterizace nanomateriálů, jako je velikost částic a distribuce velikosti částic.

Analýza prvků v životním prostředí:
Zahrnuje zejména chemické zkoušky na půdě, extrakty a rostlinné a živočišné materiály. Poskytujeme také testy obsahu živin v půdách (vyluhování podle Mehlicha) a kontaminujících látek (vyluhovatelné formy a celkový obsah).

Analýza odpadů:
Služba zahrnuje standardní zkoušky louhování podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Laboratoř dále provádí průsakové zkoušky podle požadavků ČSN P CEN / TS 14405.

Analýza čistých prvků a dalších materiálů:
Služba zahrnuje zejména chemickou analýzu v oblasti iontů, kovů a základních chemických vlastností. Na rozsahu a detailech je vždy nutné se dohodnout předem.

Testování bezpečnostni výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou:
Služba je určena především pro výrobce a obchodníky. Součástí služby je provedení materiálových testů, testy louhování a analýza výluhů, včetně zveřejnění odborného posudku.

Analýza potravin:
Naše laboratoře jsou k dispozici pro tento typ chemické analýzy nicméně mikrobiologické testování a odběry vzorků jsou v současné době mimo rozsah akreditace

Kontrola sterilizátorů na bázi horkého vzduchu nebo páry:
Služba je určena především pro zdravotnická zařízení, tetovací studia, pedikuristy atd. Kontrola se provádí podle vyhlášky 306/2012 Sb.

Zjišťování množství azbestových vláken:
Analýza se provádí na odděleném pracovišti, kde se kromě určení počtu azbestových vláken, provádějí dále mineralogické analýzy a podobně.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR