Přihlásit

O laboratoři

Oddělení Aplikované biologie zahrnuje několik výzkumných směrů sdružujících environmentální mikrobiologii a vývoj a testování nanomateriálů pro biomedicínské aplikace. 

Konkrétně se jedná o studium:

 - nanomateriálů a porézních struktur pro regenerativní medicínu, dopravu léčiv a kosmetiku;

 - účinku nanomateriálů na přirozená mikrobiální společenstva, buněčné kultury in vitro a tkáňové modely ex vivo;

 - aktivity mikroorganismů ve vztahu k bezpečnosti hlubinných geologických úložišť radioaktivního odpadu;

 - antibakteriálních a algicidních vlastností nových fotokatalytických materiálů;

 - vlivu sanačních zásahů na přírodní mikrobiální společenstva;

 - a vývoj testovacích metodik a systémů pro hodnocení interakcí buněčných populací s (nano)materiály a aktivními látkami v simulovaných podmínkách.

 
Klíčové vybavení:

·       Molekulárně genetická laboratoř: sekvenátor Ion Torrent, real time PCR, TapeStation, Bioruptor, laminární flow-box, UV boxy, chlazené centrifugy

·       Mikrobiologická laboratoř: fluorescenční mikroskopy Zeiss a Olympus, inkubátory buněčných kultur, Handy FluorCam, multiplate reader, anaerobní boxy Whitley A35 a A45, sterilizátory, laminární flow-box

·       Laboratoř biomedicínských aplikací nanomateriálů: Invertovaný fluorescenční mikroskop Leica, zařízení xCelligence pro real-time monitoring toxicity, multiplate reader, vybavení pro SDS-PAGE elektroforézu a western blot, zobrazovací systém Azure c600, sterilní kultivační laboratoř vybavená laminárními flow-boxy, CO2 inkubátory, centrální sterilizací (UV-C) a sterilizátory, dále malé laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování a peristaltické pumpy pro přípravu nanočásticových disperzí v aseptických podmínkách.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR