Přihlásit

Lidé

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D. ukončil doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci v roce 2011 a od stejného roku pracoval jako mladší vědecký pracovník na CxI. Jeho vědecké zájmy se původně týkaly reaktivních druhů kyslíku. Časem se nakazil zvědavostí pro hmotnostní spektrometrii, automatizované GC injekce a přírůstky pesticidů v rostlinách.

H index 3.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Vojtěch Antoš je PhD. student a mladý vědecký pracovník na CxI, výzkumném ústavu Technické univerzity v Liberci. Jeho práce je zaměřena na vývoj nanostrukturních sorbentů a jejich využití v analytické chemii. Vojtěchova práce úzce souvisí s určováním organických polutantů plynovou chromatografií - hmotnostní spektrometrií.

H index 2.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Barbora Antošová ukončila svá studia na Univerzitě v Pardubicích v roce 2004 a od té doby pracuje jako výzkumná pracovnice na CxI v oblasti chemie. Zaměřuje se na výzkum přirozených zeolitů, používajících železo ve vysokých oxidačních stavech pro sanaci a použití CNT pro pokovování. Zajímá se o silikáty, slévárenský průmysl a nátěry.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Klara Lísková získala titul na Univerzitě Pardubice v roce 2001. Od té doby pracuje v úžasném a vzrušujícím oboru chromatografie, a to jak tekutin, tak plynu a používá tuto techniku při analýze životního prostředí a potravin.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jiří Mikšíček ukončil magisterská studia na Univerzitě Pardubice v roce 2016. Jiří je v současné době PhD. studentem a mladším vědeckým pracovníkem na CxI. Zabývá se ekologickou toxicitou nanomateriálů, konkrétně produktů souvisejících s grafenem. Jiří má rád fantasy a sci-fi literaturu. Umí bojová umění s těžkým mečem.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jana Müllerová, Ph.D. dokončila doktorská studia v roce 2005 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru Analytická chemie. Zabývá se molekulární spektrometrií - infračervenou spektrometrií, Ramanovou spektrometrií a UV-VIS spektrometrií. Nejdůležitější oblastí zájmu je analýza polymerů, organických sloučenin a studium jejich reakcí.

 

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Vít Novotný, Ph.D. je doktorandem analytické elektrochémie na UK. Pracuje jako mladší vědecký pracovník na CxI od roku 2014. Zaměřuje se na HPLC léčiv a GPC biokompatibilních polymerů. Vít má zkušenosti s detekcí UV, MS a ELSD.

H index 3.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D. ukončila doktorát na Přírodovědecké fakultě UK v roce 2007. Její první výzkumná práce se zabývala syntézou a charakterizací ternárních oxidů Li-Ti-O pro dobíjecí baterie. Je zaměstnána jako mladší vědecká pracovnice na Cxi, zabývá se projekty zaměřenými na aplikace a inovace fotokatalytických vrstev. Nedávno se připojila k analytické skupině, kde se zabývá především plynovou chromatografií.
Publikace

Vložte obrázek 167x167Ing. Martin Stuchlík vystudoval Univerzitu Pardubice na Fakultě chemicko-technologické v roce 2008. Zajímá se o analytickou chemii, zejména o FTIR a Ramanovu spektroskopii. Pracuje také s termogravimetrickým analyzátorem. Martin detekuje hlavně organické vzorky jako jsou polymery a snaží se analyzovat funkcionalizované částice, vrstvy a vlákna.

H Index 6.

Publikace

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR