Přihlásit

Publikace

2021

 • NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plasticgranules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment 0. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. April. S. „Article No. 147413“. ISSN: 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147413
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764
 • NOVOTNÁ, J., TOMKOVÁ, B. a MÜLLEROVÁ, J. DIELECTRICAL ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS WITH RECYCLED CARBON FIBERS konference Nanocon 0. vyd. Brno: , 2021 S. neuvedeny (0 stran). ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X.
 • JENČOVÁ, V. aj. The Effect of a Polyester Nanofibrous Membrane with a Fibrin-Platelet Lysate Coating on Keratinocytes and Endothelial Cells in a Co-Culture System Nanomaterials 0. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2. S. 457 – 483. ISSN: 2079-4991. DOI: https://doi.org/10.3390/nano11020457
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 0. vyd. Springer Nature, 2021 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a WACLAWEK, S. W. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, roč. 27, č. 4. S. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2020-0032
 • ANTOŠ, V. aj. Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr [užitný vzor] Zapsán 20201130 pod číslem 34608
 • HRABÁK, P. a WACLAWEK, S. W. Radical Reactions and Their Application for Water Treatment Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 203 – 219. ISBN: 978-3-030-29839-5.
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. a ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 S. 38 – 39. ISSN: 1212-7779.
 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a WACLAWEK, S. W. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, roč. 27, č. 4. S. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2020-0032
 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020322
 • ANTOŠ, V. aj. Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr [užitný vzor] Zapsán 20201130 pod číslem 34608
 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J., ANTOŠ, V. a MARKOVÁ, K. Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ [užitný vzor] Zapsán 20201124 pod číslem 34582
 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a WACLAWEK, S. W. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, roč. 27, č. 4. S. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2020-0032
 • ŠEVCŮ, A., NGUYEN, N. A. H., MIKŠÍČEK, J. a LEDERER, T. Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during aging Environmental Science: Nano 1. vyd. RCS, 2020, roč. 7, č. 6. S. 1794 – 1806. ISSN: 2051-8153. DOI: https://doi.org/10.1039/d0en00075b
 • ŠÁMAL, V. aj. Intravesical loss of onabotulinumtoxinA during endoscopic intradetrusor injection - A multicenter experience International Neurourology Journal 0. vyd. Korean Continence Society, 2020, roč. 24, č. 1. S. 59 – 65. ISSN: 2093-4777. DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1938160.080
 • JENČOVÁ, V. aj. Large-scale electrospinning of poly (vinylalcohol) nanofibers incorporated with platelet-derived growth factors Express polymer letters 1. vyd. BME-PT and GTE, 2020, roč. 14, č. 10. S. 987 – 1000. ISSN: 1788-618X. DOI: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2020.80
 • HOLUBOVÁ, B. aj. Novel chapter in hybrid materials: One-pot synthesis of purely organosilane fibers Polymer 1. vyd. Elsevier BV, 2020, roč. 190, č. March. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0032-3861. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122234
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3.
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3.
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Impact of Various Sterilization and Disinfection Techniques on Electrospun Poly-ε-caprolactone ACS Omega 1. vyd. USA: American Chemical Society, 2020, roč. 5, č. 15. S. 8885 – 8892. ISSN: 24701343. DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.0c00503
 • JENČOVÁ, V. aj. Large-scale electrospinning of poly (vinylalcohol) nanofibers incorporated with platelet-derived growth factors Express polymer letters 1. vyd. BME-PT and GTE, 2020, roč. 14, č. 10. S. 987 – 1000. ISSN: 1788-618X. DOI: https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2020.80
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3.
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The assessment of electrospun scaffolds fabricated from polycaprolactone with the addition of L-arginine Biomedical Physics and Engineering Express 0. vyd. IOP Publishing, 2020, roč. 7, č. 2. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2057-1976. DOI: https://doi.org/10.1088/2057-1976/ab756f
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020588
 • NOVOTNÝ, V., PROVAZNÍK, M. a VYMAZAL, T. Zařízení pro stabilizaci odpadní rtuti [užitný vzor] Zapsán 20201130 pod číslem 34621
 • DOHNÁLEK, P. aj. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 S. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 10120394. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.309.14

2019

 • WACLAWEK, S. W. aj. Chemical oxidation and reduction of hexachlorocyclohexanes: A review Water Research 1. vyd. Elsevier, 2019, roč. 162, č. October. S. 302 – 319. ISSN: 0043-1354. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.06.072
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. a FUČÍK, P. Poloprovozní ověření účinnosti technologie anaerobně sorpčního biofiltru při čištění podzemních vod kontaminovaných organochlorovanými pesticidy [ověřená technologie]. 2019.
 • SILVESTRI, D. aj. Production of electrospun nanofibers based on graphene oxide/gum Arabic International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2019, roč. 124, č. MAR. S. 396 – 402. ISSN: 0141-8130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.243
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization 1. vyd., 2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 20734360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym11101560
 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym11030459

2018

 • HRABÁK, P. a ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. vyd., 2018, roč. 347, č. 4. S. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.12.056
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. a FUČÍK, P. Anaerobně sorpční biofiltr pro zemědělské pesticidy [ověřená technologie]. 2018.
 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences-Basel 1. vyd., 2018, roč. 8, č. 10. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. DOI: https://doi.org/10.3390/app8101855
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819.
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration 0. vyd., 2018
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]
 • HRABÁK, P. a ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. vyd., 2018, roč. 347, č. 4. S. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.12.056
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]
 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. DOI: https://doi.org/10.1039/C8GC02495B
 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-018-2636-2
 • NOVOTNÁ, J., MÜLLEROVÁ, J., PECHOČIAKOVÁ, M. a MILITKÝ, J. Influence of Filler Size and Structure on the electrical Properties of Carbon fiber reinforced composites Proceedings of the 18th World Textile Conference - AUTEX 2018 1. vyd. Istanbul: , 2018 S. 804 – 806. ISBN: 978-1-5361-2855-0.
 • TUNÁKOVÁ, V. aj. Laser surface modification of electrically conductive fabrics: Material performance improvement and design effects Optics and Laser Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 98, č. JAN. S. 178 – 189. ISSN: 0030-3992. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.07.017
 • MÁKOVÁ, V., ŠPÍNA, M., MÜLLEROVÁ, J. a EXNAR, P. Photochemically Catalysed Polymerisation of 3-trimethoxysilylpropyl Methacrylate Containing Silver, Copper And Zinc Ions CERAMICS-SILIKATY 1. vyd. Prague: University of Chemistry and Technology, 2018, roč. 62, č. 4. S. 325 – 331. ISSN: 0862-5468. DOI: https://doi.org/10.13168/cs.2018.0028
 • NOVOTNÁ, J., SALAČOVÁ, J., TOMKOVÁ, B. a MÜLLEROVÁ, J. Study of the Conductivity of Various Size Forms Carbon Particles Used as Fillers of Epoxy Polymer Composites ECCM 2018 - 18th European Conference on Composite Materials 1. vyd. Applied Mechanics Laboratory, 2018 S. neuvedeny (3 stranky). ISBN: 978-1-5108-9693-2.
 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. DOI: https://doi.org/10.1039/C8GC02495B
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-epsilon-caprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery Biomedical Materials 0. vyd. IOP Publishing, 2018, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1748-6041. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-605X/aade9d
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Inkorporace L-Argininu do nanovlákenné vrstvy X.mezinárodní konference Bioiplantologie 2018 0. vyd. Brno: , 2018S. ISBN: 978-80-01-06425-2.
 • HAVLÍČKOVÁ, K., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a NOVOTNÝ, V. Surface modification of tissue carriers by partial enzymatic degradation Programme 29th Annual Congress of the European Society for Biomaterials 1. vyd. Maastricht: ESB 2018, 2018 S. 545 – 546.
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters Materials Science and Engineering C 1. vyd. Netherlands: Elsevier BV, 2018, roč. 92, č. NOV. S. 132 – 142. ISSN: 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.06.041
 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. DOI: https://doi.org/10.1039/C8GC02495B
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Composite Electrospun Fibrous Structures by Different Fiber Generators NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2018 S. 75 – 81. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • SEIBERT, O. aj. Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2018 S. 685 – 691. ISBN: 9788087294819.
 • STUCHLÍK, M. aj. Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu [užitný vzor] Zapsán 20180522 pod číslem 31795
 • SAMAL, S., STUCHLÍK, M. a PETRÍKOVÁ, I. Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 2. vyd. SPRINGER, 2018, roč. 131, č. 2. S. 1035 – 1040. ISSN: 1388-6150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-017-6662-0

2017

 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., GRAHAM, N. a ČERNÍK, M. A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products Water Science and Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2017, 2017, roč. 75, č. 1. S. 189 – 195. ISSN: 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2016.496
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a KEJZLAR, P. Determination of organochlorinated pesticides by electrospun polyethersulfone nanofibres NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2017, 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 978-80-87294-71-0.
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials 0. vyd. United State: American Scientific Publishers, 2017, roč. 9, č. 5. S. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. DOI: https://doi.org/10.1166/sam.2017.3027
 • HRABÁK, P. aj. Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities Chemical Engineering Journal 0. vyd. LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, roč. 314, č. APRIL. S. 257 – 265. ISSN: 1385-8947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.065
 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • YALCINKAYA, F. aj. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 S. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a KEJZLAR, P. Determination of organochlorinated pesticides by electrospun polyethersulfone nanofibres NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2017, 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 978-80-87294-71-0.
 • ANTOŠ, V. Výzkumná zpráva z provedených laboratorních testů na odbourání pesticidních látek v podzemní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • TUNÁKOVÁ, V. aj. Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape Journal of the Textile Institute 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 12. S. 2132 – 2146. ISSN: 0040-5000. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2017.1315797
 • MARTINEK, M. aj. Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity Chemical Papers 1. vyd. Springer Nature, 2017, roč. 71, č. 12. S. 2403 – 2415. ISSN: 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0235-3
 • VEVERKOVÁ, I., LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I., EXNAR, P. a MÜLLEROVÁ, J. STRUCTURE OF HYBRID PVA/SILICA NANOFIBERS FOR ANTIBACTERIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS 9th Central European Conference on Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, International Ph.D. Students Day 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 121 – 124. ISBN: 978-80-7494-355-3.
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradační chování polyesterových mikro/nano vlákenných materiálů 0. vyd., 2017
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradační chování polyesterových nano/mikro vlákenných materiálů 0. vyd., 2017
 • JENČOVÁ, V. aj. Degradation behavior of electrospun resorbable polyester nano/micro fibrous materials 0. vyd., 2017
 • HRABÁK, P. aj. Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities Chemical Engineering Journal 0. vyd. LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, roč. 314, č. APRIL. S. 257 – 265. ISSN: 1385-8947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.065
 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, V. a BAREK, J. Voltammetric Determination of Aclonifen at a Silver Amalgam Electrode in Drinking and River Water Ecological Chemistry and Engineering S 0. vyd. SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2017, roč. 24, č. 2. S. 277 – 284. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2017-0019
 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2017 S. 280 – 285. ISBN: 9788087294710.
 • MARTINEK, M. aj. Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity Chemical Papers 1. vyd. Springer Nature, 2017, roč. 71, č. 12. S. 2403 – 2415. ISSN: 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0235-3
 • KUDLEK, E. aj. TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water Ecological Chemistry and Engineering S 0. vyd. Opole, Poland: , 2017, roč. 24, č. 3. S. 417 – 429. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2017-0028

2016

 • HRABÁK, P., HOMOLKOVÁ, M., ČERNÍK, M. a WACLAWEK, S. W. Chemical degradation of PCDD/F in contaminated sediment Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole, Poland: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2016, roč. 23, č. 3. S. 473 – 482. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2016-0034
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. a ČERNÍK, M. Degradability of chlorophenols using ferrate(VI) in contaminated groundwater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 2. S. 1408 – 1413. ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5370-1
 • ANTOŠ, V. a HRABÁK, P. Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2016, 2016 S. 314 – 318. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials 0. vyd. Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/1390345
 • WACLAWEK, S. W., ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a ČERNÍK, M. Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate Desalination and Water Treatment 1. vyd., 2016, roč. 57, č. 54. S. 26274 – 26279. ISSN: 1944-3986. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1119757
 • WACLAWEK, S. W. aj. Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 1. S. 765 – 773. ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5312-y
 • ANTOŠ, V. a HRABÁK, P. Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2016, 2016 S. 314 – 318. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials 0. vyd. Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/1390345
 • ANTOŠ, V., CÁDROVÁ, L. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308
 • WACLAWEK, S. W., ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a ČERNÍK, M. Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate Desalination and Water Treatment 1. vyd., 2016, roč. 57, č. 54. S. 26274 – 26279. ISSN: 1944-3986. DOI: https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1119757
 • WACLAWEK, S. W. aj. Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 1. S. 765 – 773. ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5312-y
 • SWAR, S. aj. Importance and necessity of the surface modification of nylon 6 films for future biomedical application NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016 S. 663 – 668. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • HODEK, J. aj. Protective hybrid coating containing silver, copper and zinc cations effective against human immunodeficiency virus and other enveloped viruses BMC Microbiology 1. vyd., 2016, roč. 16, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1471-2180. DOI: https://doi.org/10.1186/s12866-016-0675-x
 • ČIERNIKOVÁ, M. aj. Štruktúra anorganicko-organických xerogélov sledovaná infračervenou spektroskopiou Hutnické listy 1. vyd., 2016 S. 90 – 94. ISSN: 0018-8069.
 • YALCINKAYA, F. aj. Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment International Journal of Polymer Science 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 9. ISSN: 1687-9430. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/4671658
 • MÜLLEROVÁ, J. aj. The complexation of anions by chloro- and cyanoacetanilides; IR, 1H-NMR and computation study Supramolecular Chemistry 1. vyd. Taylor & Francis, 2016, roč. 28, č. 3-4. S. 249 – 255. ISSN: 1061-0278. DOI: https://doi.org/10.1080/10610278.2015.1092536
 • JAKUBIČKOVÁ, M. aj. Kryt radiátoru s čističkou vzduchu [průmyslový vzor] Zapsán 20161214 pod číslem 36916
 • SÁZAVSKÁ, T. a NOSEK, J. Laboratorní testování sanačních technik využitelných pro odbourání pesticidů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials 0. vyd. Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/1390345
 • YALCINKAYA, F. aj. Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment International Journal of Polymer Science 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 9. S. 1 – 9. ISSN: 1687-9430. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/4671658

2015

 • ANTOŠ, V. aj. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182.
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. a ČERNÍK, M. Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI) Water Science and Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2015, 2015, roč. 71, č. 3. S. 405 – 411. ISSN: 0273-1223. DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2014.516
 • HRABÁK, P. Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • NOSEK, J. aj. Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities 1. vyd. Moskva: Moskva, 2015 ISSN: 2312-640X.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V. aj. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182.
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2.
 • ANTOŠ, V. Sledování obsahu změkčovadel v hydroizolačních střešních foliích [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. W. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0034
 • LUBASOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, J. a NETRAVALI, A. Water-resistant Plant Protein-based Nanofiber Membranes Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. USA: John Wiley and Sons Inc, 2015, roč. 132, č. 16. S. 1 – 9. ISSN: 0021-8995. DOI: https://doi.org/10.1002/app.41852
 • NOVOTNÝ, V. a BAREK, J. A Voltammetric Technique Using A Modified Carbon Paste Electrode For The Determination Of Aclonifen Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole, Poland: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015 S. 451 – 458. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2015-0026
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • PARMA, P., ČERNÍK, M. a NOVOTNÝ, V. Výzkum čistoty magnetických sorbentů a Au/Ag nanočástic [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 0. vyd. Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 20, č. 1-2. S. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. DOI: https://doi.org/10.1515/cdem-2015-0012
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Plasma modified nanofibres based on gum kondagogu and their use for collection of nanoparticulate silver, gold and platinum Carbohydrate Polymers 1. vyd. OXON: ELSEVIER SCI LTD, 2015 S. 468 – 476. ISSN: 0144-8617. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.11.074
 • PATRA, N., MARTINOVÁ, L., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Structure–property relationships in Sterculia urens/polyvinyl alcohol electrospun composite nanofibres Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxone: ELSEVIER SCI LTD, 2015 S. 69 – 73. ISSN: 0144-8617. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.002

2014

 • KAKOSOVÁ, E., WACLAWEK, S. W. a HRABÁK, P. Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2014 ISBN: 978-80-214-5073-8.
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. a HRABÁK, P. Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID 0. vyd., 2014
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PARMA, P. a NOVOTNÝ, V. Stanovení sledovaných parametrů v chladících kapalinách [souhrnná výzkumná zpráva].
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR