Přihlásit

Lidé

Vedoucí laboratoře

Vložte obrázek 167x167

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. ukončil své doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2012 a od stejného roku působil jako postdoktorand v Liberci. V roce 2013/2014 absolvoval stáž v skupině P. D. Beera na univerzitě v Oxfordu. Dr. Řezanka se zajímá především o syntézu cyklodextrinových derivátů a jejich použití v širokém spektru chemických aplikací, převážně ve funkcionalizaci nanomateriálů. Od r. 2020 je vedoucím Oddělení nanochemie.

 

Vědečtí pracovníci

Vložte obrázek 167x167

Prof. Ivan Stibor - vzděláním chemik zaměřený na syntézu organických látek. Strávil část svého vědeckého života výzkumem v oblasti heterocyklů, elektroorganické chemie, přírodních látek - především eikosanoidů, crown etherů a kalixarenů. Při studiu makrocyklické chemie vyvinuli on a jeho kolegové několik neutrálních ligandů pro rozpoznání aniontů. Nedávno se jeho zájem přesunul k samoskladbě jako takové a konkrétně k samo-uspořádání monovrstev.

 

Mgr. Veronika Máková, Ph.D. ukončila doktorát na Fakultě strojní, Technické univerzity v Liberci v roce 2011. Jako doktorandka absolvovala 3 měsíční stáž na École Nationale Supérieure de Chemie de Montpellier (2009) ve skupině Dr. Michela Wonga Chi Mana. V letech 2011-2014 pracovala jako vědecká pracovnice Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci - v laboratoři pro biomedicínské aplikace a poté se začlenila, jako postdoktorandka, do skupiny prof. Luisy De Cola na ISIS, ve Štrasburku. Dr. Máková se zaměřuje především na přípravu a modifikaci biomateriálů a materiálů používaných v medicíně. Mezi její oblíbené záliby patří lyžování, bruslení, cestování a historie.

 

 

Ing. Mgr. Barbora Holubová, Ph.D. získala doktorát v programu Chemie a technologie materiálů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v roce 2019. Během svého studia chemie absolvovala několik zahraničních stáží (Erasmus, Athens) se zaměřením na obor chemie materiálů. Její doktorská práce byla realizována v rámci Ústavu skla a keramiky, kde se Dr. Holubová specializovala především v oboru chemie skla a vývoji nových skelných materiálů. Konkrétněji se zabývala vývojem i různými užitnými aplikacemi ultratenkých hybridních organokřemičitých vrstev na skle a výzkumu v oblasti chemie procesu sol-gel především prostředky infračervené a Ramanovy spektroskopie. Za magisterský titul vděčí studiu Francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Lingvistika a studium jazyků zůstávají jejím koníčkem i nadále. Dr. Holubová je v současnosti na mateřské dovolené.

 

 

Ing. Jana Müllerová, Ph.D. dokončila doktorská studia v roce 2005 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru Analytická chemie. Zabývá se molekulární spektrometrií - infračervenou spektrometrií, Ramanovou spektrometrií a UV-VIS spektrometrií. Nejdůležitější oblastí zájmu je analýza polymerů, organických sloučenin a studium jejich reakcí. Jejími zálibami jsou veškeré akivity v přírodě, cestování, historie a pes Barunka.

 

Ing. Martin Stuchlík vystudoval Univerzitu Pardubice na Fakultě chemicko-technologické v roce 2008. Zajímá se o analytickou chemii, zejména o FTIR a Ramanovu spektroskopii. Pracuje také s termogravimetrickým analyzátorem. Martin zpracovává hlavně organické vzorky jako jsou polymery a snaží se analyzovat funkcionalizované částice, vrstvy a vlákna. Ve volném čase se věnuje turistice, požitkům z dobré kávy a užívání si života.

 

 

Mgr. Jana Karpíšková, PhD. ukončila v roce 2017 doktorát na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě, během nějž se věnovala převážně funkcionalizaci uhlíkatých nanomateriálů. Doktorandskou stáž absolvovala ve skupině Javiera de Mendozy na ICIQ v Tarragoně. Od roku 2013 se zabývá stanovením měrného povrchu a porozity materiálů pomocí plynové adsorpce, což je momentálně její hlavní pracovní náplní na TUL. Zajímá a baví ji téměř vše - ve volném čase především zpívá, sportuje (slackline, jóga, běh), učí Aj, čte, cestuje, ...

 

Vložte obrázek 167x167

Christopher J. Hobbs, Ph.D. dokončil svá bakalářská studia na universitě Wollongong (UOW) v Austrálii během kterých se zabýval výzkumem Biotechnologií. V roce 2019 získal doktorský titul na ústavu Intelligent Polymer Research Institute (IPRI). V průběhu studia navázal spolupráci s Illawarra Health and Medical Research Institute (IHMRI, UOW), kde se zabýval proteogenomikou, ze které přešel na výzkum využití nově navržených proteinů pro začlenění umělých kofaktorů pro umělé fotosyntetické reakce. V současné chvíli pracuje ve skupině Dr. Řezanky v Laboratoři funkcionalizace nanomateriálů na CxI, kde se věnuje vývoji hybridních nanomateriálů pro katalytické účely a enantioselektivní reakce.

Mohamed Magdi Mohamed Ahmed, MSc. obdržel bakalářský titul v oboru chemie na Súdánské Univerzitě Vědy a Techniky v Chartúmu a magisterský titul v oboru Nanověda a Nanotechnologie na Univerzitě v Barceloně v roce 2014. Během magisterského studia strávil jeden rok v Leitat Technological Center, kde zaměřil svůj výzkum na nanovlákna a funkcionalizaci jejich povrchů pomocí kovalentní vazby. V roce 2018 nastartoval svou kariéru na TUL jako výzkumný pracovník v laboratoři pro vývoj a testování materiálů z nanovláken, konkrétně studoval dehydrofluoraci nanovlákenného polyvinyldenu. Začátkem roku 2020 se připojil k oddělení Nanochemie, kde se zabývá vývojem nanovláken zaměřených na lékařské aplikace.

 

Laboratorní technik

Mgr. Jana Melicheríková ukončila magiterské studium Materiálové chemie na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010. Poté nastoupila jako Ph.D. student Fakulty strojní na TUL. Studium ale přerušila a začala pracovat v mezinárodní chemicko-textilní firmě Huntsman, kde do r.2014 pracovala jako laboratorní technik. Po mateřské dovolené nyní působí jako laboratorní technik v Laboratoři nanochemie. Mezi její oblíbené záliby patří především děti, literatura a šítí na stroji.

Ph.D. studenti

Vložte obrázek 167x167

Ing. Ilona Krabicová ukončila inženýrská studia v oboru nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017 a nyní pokračuje ve studiu v oboru jako doktorandka pod vedením Dr. Řezanky. Její výzkum je zaměřen na přípravu definovaných cyklodextrinových polymerů. Ilona má ráda hudbu, tanec a mezi její nové koníčky patří šití na stroji a lukostřelba.

 

Ing. Johana Kulhánková ukončila magisterské studium Biomateriálů na VŠCHT v Praze v roce 2019. V rámci studia se věnovala interakcím modifikovaných SBF s vysoce reaktivními sklokeramickými materiály. Nyní se zabývá studiem přípravy organosilanových materiálů a jejich aplikacím. Během studií začala pracovat v Gennetu, centru pro asistovanou reprodukci, kde využívá svých znalostí. Mezi Johančiny oblíbené záliby patří hudba, především hra na housle a kytaru, literatura, vaření a miluje kočky.

 

Studenti magisterských studií

Vložte obrázek 167x167

Bc. Hana Sinkorová je studentkou magisterského stupně pragramu Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. Většinu času, který tráví v laboratoři, věnuje povrchové modifikaci polyethylentereftalátu a následné analýze těchto modifikovaných povrchů. Ráda tráví volný čas se svou rodinou. Rovněž ráda hraje volejbal, různé deskové nebo počítačové hry a sleduje všechny druhy seriálů.

Vložte obrázek 167x167

Bc. Jaroslav Grof je studentem magisterského studijního oboru Nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá se o organickou chemii. V dnešní době tráví v laboratoři velké množství času funkcionalizací cyklodextrinu. Jára miluje řízení automobilů, motocyklu i jízdu na kole. Víkendové večery tráví bubnováním na koncertech s kapelou.

Bc. Petra Karmazínová je studentkou magisterského programu Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. V laboratoři se věnuje reakcím mezi organosilany a cyklodextriny. Ve volném čase se věnuje horolezectví a boulderingu. Ráda chodí společně s její rodinou po horách.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren