Přihlásit

Lidé

Vedoucí laboratoře

Vložte obrázek 167x167

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. ukončil své doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2012 a od stejného roku působil jako postdoktorand v Liberci. V roce 2013/2014 absolvoval stáž v skupině P. D. Beera na univerzitě v Oxfordu. Dr. Řezanka se zajímá především o syntézu cyklodextrinových derivátů a jejich použití v širokém spektru chemických aplikací, převážně ve funkcionalizaci nanomateriálů. Od r. 2020 je vedoucím Oddělení nanochemie.

 

Vědečtí pracovníci

Vložte obrázek 167x167

Prof. Ivan Stibor - vzděláním chemik zaměřený na syntézu organických látek. Strávil část svého vědeckého života výzkumem v oblasti heterocyklů, elektroorganické chemie, přírodních látek - především eikosanoidů, crown etherů a kalixarenů. Při studiu makrocyklické chemie vyvinuli on a jeho kolegové několik neutrálních ligandů pro rozpoznání aniontů. Nedávno se jeho zájem přesunul k samoskladbě jako takové a konkrétně k samo-uspořádání monovrstev.

 

Mgr. Veronika Máková, Ph.D. ukončila doktorát na Fakultě strojní, Technické univerzity v Liberci v roce 2011. Jako doktorandka absolvovala 3 měsíční stáž na École Nationale Supérieure de Chemie de Montpellier (2009) ve skupině Dr. Michela Wonga Chi Mana. V letech 2011-2014 pracovala jako vědecká pracovnice Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci - v laboratoři pro biomedicínské aplikace a poté se začlenila, jako postdoktorandka, do skupiny prof. Luisy De Cola na ISIS, ve Štrasburku. Dr. Máková se zaměřuje především na přípravu a modifikaci biomateriálů a materiálů používaných v medicíně. Mezi její oblíbené záliby patří lyžování, bruslení, cestování a historie.

 

 

Ing. Mgr. Barbora Holubová, Ph.D. získala doktorát v programu Chemie a technologie materiálů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v roce 2019. Během svého studia chemie absolvovala několik zahraničních stáží (Erasmus, Athens) se zaměřením na obor chemie materiálů. Její doktorská práce byla realizována v rámci Ústavu skla a keramiky, kde se Dr. Holubová specializovala především v oboru chemie skla a vývoji nových skelných materiálů. Konkrétněji se zabývala vývojem i různými užitnými aplikacemi ultratenkých hybridních organokřemičitých vrstev na skle a výzkumu v oblasti chemie procesu sol-gel především prostředky infračervené a Ramanovy spektroskopie. Za magisterský titul vděčí studiu Francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Lingvistika a studium jazyků zůstávají jejím koníčkem i nadále. Dr. Holubová je v současnosti na mateřské dovolené.

 

 

Ing. Jana Müllerová, Ph.D. dokončila doktorská studia v roce 2005 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru Analytická chemie. Zabývá se molekulární spektrometrií - infračervenou spektrometrií, Ramanovou spektrometrií a UV-VIS spektrometrií. Nejdůležitější oblastí zájmu je analýza polymerů, organických sloučenin a studium jejich reakcí. Jejími zálibami jsou veškeré akivity v přírodě, cestování, historie a pes Barunka.

 

Ing. Martin Stuchlík vystudoval Univerzitu Pardubice na Fakultě chemicko-technologické v roce 2008. Zajímá se o analytickou chemii, zejména o FTIR a Ramanovu spektroskopii. Pracuje také s termogravimetrickým analyzátorem. Martin zpracovává hlavně organické vzorky jako jsou polymery a snaží se analyzovat funkcionalizované částice, vrstvy a vlákna. Ve volném čase se věnuje turistice, požitkům z dobré kávy a užívání si života.

 

 

Mgr. Jana Karpíšková, PhD. ukončila v roce 2017 doktorát na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě, během nějž se věnovala převážně funkcionalizaci uhlíkatých nanomateriálů. Doktorandskou stáž absolvovala ve skupině Javiera de Mendozy na ICIQ v Tarragoně. Od roku 2013 se zabývá stanovením měrného povrchu a porozity materiálů pomocí plynové adsorpce, což je momentálně její hlavní pracovní náplní na TUL. Zajímá a baví ji téměř vše - ve volném čase především zpívá, sportuje (slackline, jóga, běh), učí Aj, čte, cestuje, ...

 

Vložte obrázek 167x167

Christopher J. Hobbs, Ph.D. dokončil svá bakalářská studia na universitě Wollongong (UOW) v Austrálii během kterých se zabýval výzkumem Biotechnologií. V roce 2019 získal doktorský titul na ústavu Intelligent Polymer Research Institute (IPRI). V průběhu studia navázal spolupráci s Illawarra Health and Medical Research Institute (IHMRI, UOW), kde se zabýval proteogenomikou, ze které přešel na výzkum využití nově navržených proteinů pro začlenění umělých kofaktorů pro umělé fotosyntetické reakce. V současné chvíli pracuje ve skupině Dr. Řezanky v Laboratoři funkcionalizace nanomateriálů na CxI, kde se věnuje vývoji hybridních nanomateriálů pro katalytické účely a enantioselektivní reakce.

Mohamed Magdi Mohamed Ahmed, MSc. obdržel bakalářský titul v oboru chemie na Súdánské Univerzitě Vědy a Techniky v Chartúmu a magisterský titul v oboru Nanověda a Nanotechnologie na Univerzitě v Barceloně v roce 2014. Během magisterského studia strávil jeden rok v Leitat Technological Center, kde zaměřil svůj výzkum na nanovlákna a funkcionalizaci jejich povrchů pomocí kovalentní vazby. V roce 2018 nastartoval svou kariéru na TUL jako výzkumný pracovník v laboratoři pro vývoj a testování materiálů z nanovláken, konkrétně studoval dehydrofluoraci nanovlákenného polyvinyldenu. Začátkem roku 2020 se připojil k oddělení Nanochemie, kde se zabývá vývojem nanovláken zaměřených na lékařské aplikace.

 

Laboratorní technik

Mgr. Jana Melicheríková ukončila magiterské studium Materiálové chemie na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010. Poté nastoupila jako Ph.D. student Fakulty strojní na TUL. Studium ale přerušila a začala pracovat v mezinárodní chemicko-textilní firmě Huntsman, kde do r.2014 pracovala jako laboratorní technik. Po mateřské dovolené nyní působí jako laboratorní technik v Laboratoři nanochemie. Mezi její oblíbené záliby patří především děti, literatura a šítí na stroji.

 

Ph.D. studenti

Vložte obrázek 167x167

Ing. Ilona Krabicová ukončila inženýrská studia v oboru nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017 a nyní pokračuje ve studiu v oboru jako doktorandka pod vedením Dr. Řezanky. Její výzkum je zaměřen na přípravu definovaných cyklodextrinových polymerů. Ilona má ráda hudbu, tanec a mezi její nové koníčky patří šití na stroji a lukostřelba.

 

Ing. Johana Kulhánková ukončila magisterské studium Biomateriálů na VŠCHT v Praze v roce 2019. V rámci studia se věnovala interakcím modifikovaných SBF s vysoce reaktivními sklokeramickými materiály. Nyní se zabývá studiem přípravy organosilanových materiálů a jejich aplikacím. Během studií začala pracovat v Gennetu, centru pro asistovanou reprodukci, kde využívá svých znalostí. Mezi Johančiny oblíbené záliby patří hudba, především hra na housle a kytaru, literatura, vaření a miluje kočky.

 

Studenti bakalářských studií

Vložte obrázek 167x167

Veronika Musilová studuje druhým rokem bakaláře na TUL obor nanomateriály. Ve svém volném čase se věnuje malbě, kreslení a hudbě (dechové nástroje, kytara, kalimba), má ráda deskové a společenské hry a mimo lockdown cestování, dopisování si s cizinci, historický šerm a spánek.

 

Studenti magisterských studií

Vložte obrázek 167x167

Bc. Hana Sinkorová je studentkou magisterského stupně pragramu Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. Většinu času, který tráví v laboratoři, věnuje povrchové modifikaci polyethylentereftalátu a následné analýze těchto modifikovaných povrchů. Ráda tráví volný čas se svou rodinou. Rovněž ráda hraje volejbal, různé deskové nebo počítačové hry a sleduje všechny druhy seriálů.

Vložte obrázek 167x167

Bc. Jaroslav Grof je studentem magisterského studijního oboru Nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci. Zajímá se o organickou chemii. V dnešní době tráví v laboratoři velké množství času funkcionalizací cyklodextrinu. Jára miluje řízení automobilů, motocyklu i jízdu na kole. Víkendové večery tráví bubnováním na koncertech s kapelou.

Bc. Petra Karmazínová je studentkou magisterského programu Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci. V laboratoři se věnuje reakcím mezi organosilany a cyklodextriny. Ve volném čase se věnuje horolezectví a boulderingu. Ráda chodí společně s její rodinou po horách.

Vložte obrázek 167x167

Bc. Jiří Maškarinec studuje již druhým rokem na FM magisterský obor Nanotechnologií. Svou diplomovou práci zaměřenou na "Modifikace povrchu syntetizovaných částic kobalt feritu zlatem" dělá pod vedením Ing. Martina Stuchlíka. Volný čas rád tráví zejména sportem (uvnitř sportovního oddílu se dětem snaží předat základy juda a radosti ze sportu) a čtením knih.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR