Přihlásit

Výzkum

Vložte obrázek 167x167

Sanace pod-povrchové vody

Technologie reduktivní dechlorace CIE s využitím nanoželeza je ověřená metoda sanace in situ, která se používá na nejrůznějších místech. Podpora obnovy pomocí stejnosměrného proudu přináší ověřitelné zvýšení účinnosti a snižuje spotřebu nanoželeza. To vede nejen k urychlení sanace, ale také k významným úsporám nákladů. Tato metoda je chráněna dvěma patenty: 304152 ("In situ metoda údržby skalního prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami") a 306838 ("Metoda in situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami - dynamické řízení DC elektrické pole "), majitelé TUL a MEGA a.s.

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nových druhů reaktivních materiálů
Na základě kombinace různých typů nula-valentních částic železa, vytvořených přímo pro konkrétní podmínky jednotlivých lokací, může dojít k dalšímu zlepšení v dané technologii. Tento výzkum vede k novému typu reaktivního materiálu na bázi Fe částic, který je chráněn patentem: 306837 (vlastník TUL).

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nosičů pro čištění odpadní vody
Tato činnost je zaměřena na vývoj, ověřování a aplikaci inovativních nosičů biomasy připravených speciálně pro konečné úpravy (následné zpracování) komunálních a průmyslových odpadních vod. Nosiče jsou navrženy jako kompozitní materiály z mikrovláken a nanovláken.

Vložte obrázek 167x167

Membránové technologie
Jedna z výzkumných aktivit je rovněž podrobena membránovým technologiím, včetně vývoje a modifikace membrán, aby se zmírnila biologická znečištění a zvýšila se jejich funkčnost (propustnost).

Vložte obrázek 167x167

Vývoj nových typů materiálů na bázi geopolymeru pro skladování / získání energie z horninového prostředí. TUL je spoluvlastníkem patentu: 306095 "Tepelně vodivý materiál založený na geopolymeru".

Vložte obrázek 167x167

Vývoj zařízení (EHGlogger) pro měření a přenos velkého rozsahu dat jako prostředek protipovodňové ochrany.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR