Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

Příkaz ředitele týkající se koronavirové situace na CxI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V rámci příkazu ředitele navazuji na opatření vyhlášená doc. P. Tůmou v souvislosti s aktuální epidemickou situací na období 28.12.2020 - 8.1.2021.

Vzhledem k nelepšící se situaci a setrvání stupně rizika PES-5 prodlužuji a upřesňují platnost opatření ke snížení intenzity setkávání se na pracovištích CxI takto:

 • Je zakázáno pohybovat se v budovách TUL z jiných než pracovních důvodů, přivádět na tato místa rodinné příslušníky, blízké, známé a podobně. Přítomnost studentů je v prostorách CxI zakázána (pokud zde nemají pracovní poměr).
 • V rámci výkonu práce je zakázána současná přítomnost více než jedné osoby v jedné místnosti (netýká se chodeb). Vzhledem k nutnosti uzavírání projektů a dalším činnostem prováděným v tomto období je v nutných případech povoleno pracovní setkání více osob za dodržení hygienických opatření. Tato setkání omezte na co nejkratší dobu.
 • Vedoucím projektů a pracovišť CxI (výzkumná oddělení, OGP, OTP, referáty a ředitelství) je uloženo organizovat všechny pracovní činnosti tak, aby uvedená opatření byla splněna s minimálními nepříznivými dopady na průběh, výsledky a ekonomiku projektů, zakázek a pracovišť a na pracovní vztahy uvnitř CxI, TUL a k našim externím partnerům.

Výjimky z uvedených opatření může povolit ředitel (žádosti směřujte na sekretariát petra.halirova@tul.cz)

Celý příkaz v pdf zde8. 1. 2021
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR