Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

Přihlašte svůj projekt do interní soutěže

Projekt: TAČR Gama - PROSYKO 2
AKTUÁLNÍ VÝZVA – PŘIHLÁŠKY DO 07. 05. 2021

Ke dni 11. 11. 2019 byl na TUL schválen projekt PROSYKO 2, program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogramu 1 – proof-of-concept. Hlavním cílem PROSYKO 2 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů na Technické univerzitě v Liberci (TUL) a zavádět je do praxe.

Program PROSYKO 2 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají na Technické univerzitě v Liberci, a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách.

Podpořena bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof-of-concept stage“). Budou podpořeny (financovány) aktivity sloužící zejména k ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (doplňkový výzkum, experimentální ověřování apod.) vedoucí k návrhům nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Vlastní aplikace poznatků cílem projektu není.

Projekt PROSYKO 2 je realizován prostřednictvím dílčích projektů. Dílčí projekty jsou výzkumné projekty, kterými bude ověřováno praktické využití nových výsledků VaV.  Řešitelem dílčího projektu může být pouze zaměstnanec TUL.

Podrobné informace o projektu a jak postupovat při podání žádosti naleznete na

https://cxi.tul.cz/projekty/tacr-gama-prosyko-2


1. 4. 2021
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR