Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

GAČR - výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou agenturou (pro tento rok rakouskou agenturou pro vědu).

Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:
a) technické vědy
b) vědy o neživé přírodě
c) lékařské a biologické vědy
d) společenské a humanitní vědy
e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 4. 2019

Více informací na následujícím odkaze na výzvu


18. 1. 2019
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy