Oddělení technické podpory

Oddělení technické podpory řídí a koordinuje interní procesy související především s IT podporou a technickým zabezpečením všech oddělení CXI. Dále se stará o interní komunikaci směrem k týmu CXI,  snaží se vytvářet komfortní pracovní prostředí všech zaměstnanců. Aktivně se věnuje také externí komunikaci s partnery, poskytovateli, spolupracovníky a médii.

Co všechno umíme?

  • IT podpora ředitelství, Oddělení grantové podpory a všech R&D oddělení CXI (tj. správa základního SW vybavení - více info pro TUL zaměstnance zde: liane.tul.cz/cz/software, průběžná údržba a obnova HW, síťové připojení).
  • Správa a aktualizace webových stránek CXI.
  • PR a komunikace CXI offline i digitálně.
  • Administrace komunikačních kanálů (tj. spisové služby, datové schránky, registru smluv aj.).
  • Technické zabezpečení pracovišť CXI.
  • Služby a provoz recepce budovy „L“.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

CXI TUL - Vedoucí Oddělení technické podpory.  OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

E pavla.svermova@tul.cz

Mgr. Lenka Hanušová

Člen(ka) oddělení

Mgr. Lenka Hanušová

Externí a interní komunikace, PR, sociální sítě, kontakt pro média

E lenka.hanusova@tul.cz

Bc. Viktor Klouček

Člen(ka) oddělení

Bc. Viktor Klouček

Zajištění překladů, tlumočení a korektur českého a anglického jazyka

Vzdělávací aktivity na CXI (exkurze, semináře, workshopy, programy)

Příprava podkladů pro grafické zpracování

Aktualizace webových stránek

Marketing

E viktor.kloucek@tul.cz

Kontakt

Oddělení technické podpory

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren