Přihlásit

Úvod

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI TUL) má v organizační struktuře samostatné pracoviště zabývající se rozvojem lidských zdrojů. Referát pro rozvoj lidských zdrojů byl konstituován ve druhé polovině r. 2012. Referát úzce spolupracuje s Personálním oddělením Technické univerzity v Liberci

CxI TUL představuje nejen v Libereckém kraji, ale i v oblasti severních Čech významného zaměstnavatele. Vedení CxI TUL si uvědomuje důležitost a pozitivní přínosy zapojení zkušených vědců ze zahraničí, proto do řešitelských kolektivů vyhledává také nové vědce za hranicemi ČR. V souladu s novou koncepcí a cíli CxI TUL se vedení rozhodlo posílit roli CxI v oblasti lidských zdrojů. Projekt s názvem „Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&A&I činností“ je realizován od února r. 2018 a jednou z jeho klíčových aktivit je nastavení strategického řízení, jejímž cílem je ocenění HR Excellence in Research Award. Samotné ocenění „HR Award“ bude chápáno jako záruka souladu personální politiky CxI TUL s podmínkami Charty a Kodexu. Získáním ocenění a implementací podmínek „HR Award“ bude zvýšena prestiž CxI TUL uvnitř univerzity, na národní, ale zejména mezinárodní úrovni.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren