Přihlásit

Vnitřní normy HR

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI TUL) je součástí Technické univerzity v Liberci. Vnitřní normy CxI TUL pro oblast lidských zdrojů rozšiřují či doplňují vnitřní normy Technické univerzity.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

 1. Vnitřní mzdový předpis
 2. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců TUL
 3. Pracovní řád
 4. Směrnice rektora č. 2/2015 O ochraně duševního vlastnictví na TUL a o komercializaci výsledků vědy a výzkumu
 5. Směrnice rektora č. 1/2018 Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL
 6. Strategický plán rozvoje TUL v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030
 7. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016 - 2020

 

Dne 30.6.2012 byl vydán Organizační řád Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace platný pro všechna pracoviště CxI TUL.

Organizační řád CxI

S účinností od 1. ledna 2012 je v platnosti Směrnice 1/2012 ředitele k výběrovým řízením na pozice pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Dne 1.1.2019 byla aktualizována Směrnice ředitele 2/2012 Karierní řád pracovníků VaV CxI TUL.

Karierní řád pracovníků VaV CxI TUL

Dne 2. ledna 2018 vešla v platnost Směrnice ředitele 7/2018 Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CxI TUL.

Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CxI TUL
 1. Směrnice GAP CxI ˆ 21.5.2020
 2. Průvodce systémem GAP ˆ 21.5.2020
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR