Přihlásit

Volná pracovní místa

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále jen CxI) je výzkumným centrem spojující zkušenosti v oborech materiálového inženýrství a strojírenství. Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací a jejich využitelnosti v praxi.

Na CxI působí cca 200 pracovníků, přibližně 60% tvoří výzkumní pracovníci, 25% představují laboranti a technici a 15% tvoří podpůrný administrativní aparát. Stěžejní činností je zejména řešení projektů VaV, ale i projektů základního výzkum, a spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti smluvního výzkumu.

Postup u výběrového řízení

Volné pracovní místo bývá zveřejněno zpravidla měsíc, následně probíhá první výběr vhodných kandidátů dle zaslaných životopisů v souladu s definovanými podmínkami uvedenými v inzerátu. Při splnění těchto kritérií postupují vybraní uchazeči do 2. kola, který probíhá formou osobního pohovoru (fyzicky či vzdáleným přístupem). Hodnoticí komise hodnotí kvantitativní a kvalitativní kritéria, včetně mobilit, xxx. Po stanovení nejvhodnějšího kandidáta ředitelem/kou CxI jsou uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a oslovováni ve věci projednání nástupu na danou pozici.

Jednací řád / Rules of Procedure

Na co nezapomenout:

 • Prostudujte znovu dobře inzerát
 • Informujte se o potenciálním zaměstnavateli (www.tul.cz, cxi.tul.cz)
 • Připravte si dotazy
 • Dostavte se včas - pozor na problematické parkování v areálu TUL
 • Volte vhodné oblečení
 • V případě nejasností kontaktuje Marketu Kořínkovou (marketa.korinkova@tul.cz, + 420 485 353 076)

Volná pracovní místa / Vacant positions

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení na obsazované pozice zašlete požadované dokumenty elektronicky na volnamista@tul.cz nebo poštou či osobně na personální oddělení TUL.

If you are interested in taking part in the tender for vacant positions, please send the required documents electronically to volnamista@tul.cz or by post or bring them personally to the TUL HR department.

12.5.2021

Pracovník/ce výzkumu do oddělení Nanochemie - 8300

13.4.2021

Pracovník/ce výzkumu do oddělení pokročilých technologií - 8440

6.4.2021

Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení konstrukce strojů

Senior researcher in Department of Machinery Construction

29.03.2021

Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení konstrukce strojů

Senior researcher in Department of Machinery Construction

15.03.2021

Vedouci oddeleni aplikovane biologie

Head of Department of Applied Biology

Vedouci oddeleni environmentalni chemie

Head of Department of Environmental Chemistry

Vedouci oddeleni konstrukce stroju

Head of Department of Machinery Construction

Vedouci oddeleni nanochemie

Department of Nanochemistry

Vedouci oddeleni pro vyzkum

Head of Department of Research

Vedouci oddeleni SW architektury a vyvoje

Head of Department of SW Architecture and Department

Vedouci oddeleni technologie životního prostředí

Head of Department of Environmental Technology

16.12.2020

Pracovník vědy a výzkumu - Senior

Senior researcher

19.10.2020

Pracovník/ce vědy a Výzkumu do Oddělení Environmentální Chemie 8310–C2/R2

30.09.2020

Pracovník/ce výzkumu do Oddělení modelování procesů 8230–C1/R1

First stage researcher at the Department of Process Modeling 8230–C1/R1

4.8.2020

Vědecko-výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430

Recognized researcher at the Department of Machinery Construction - 8430

3.8.2020

Laborant/ka-Chemik/čka pro Laboratoř přípravy nanovláken - Oddělení aplikované biologie - 8330

6.5.2020

Pracovník výzkumu do Oddělení pokročilých materiálů - C1/R1 - 8450

6.5.2020

Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení modelování - 8230 – C2/R2

8.4.2020

Pracovník výzkumu do Oddělení technologie životního prostředí 8320 – C1/R1

First stage researcher at The department of environmental technology 8320 – C1/R1

15.1.2020

Organický analytický chemik do oddělení Nanomateriálů v přírodních vědách - 8280 - R1/C1

12.11.2019

First stage researcher at the Department of Nanotechnology and Informatics - 8230 - R1

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení nanomateriálů a informatiky - 8230 - R1

Recognized researcher at the Department of Machinery Construction - 8430 - R2

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430 - R2

14.10.2019

First stage researcher at the Department of Nanotechnology and Informatics - 8230 - TR 15

Veděcko - výzkumný pracovník do Oddělení nanomateriálů a informatiky - 8230 - VŘ 15

24.9.2019

Vědecko - výzkumný pracovník do Oddělení konstrukce strojů - 8430 - R1

20.9.2019

Vědecko-výzkumný pracovník - specialista geolog, geochemik, geomikrobiolog

12.9.2019

Výzkumný pracovník do projektu OP VVV – Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na TUL – KA 16

10.9.2019

Správce projektů do Oddělení grantové podpory

15.8.2019

Zrušení výběrového řízení - VR 14

Cancellation of public competition - TR 14

15.7.2019

8230 Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky - VR 13

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 13

8230 Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 14

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 13

20.6.2019

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 12

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 12

15.4.2019

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 1

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 1

8280 Pracovník vědy výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 2

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 2

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 3

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 3

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR4

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 4

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 5

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 5

8280 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 6

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 6

8280 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 7

8280 Recognized researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 7

8280 Pracovník výzkumu do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - VR 8

8280 First stage researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences - TR 8

8230 Pracovník výzkumu do Oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 9

8230 Recognised researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 9

8230 Pracovník výzkumu do Oddělení nanotechnologií a informatiky - VR 10

8230 First stage researcher at the Department of nanotechnology and informatics - TR 10

8470 Samostatný pracovník vědy a výzkumu do Laboratoře systémové integrace - VR 11

8470 Established researcher at the Laboratory of system integration - TR 11

8260 Pracovník vědy a výzkumu do Oddělení fyzikálních měření- VR 12

8260 Recognised researcher at the Department of physical measurements - TR 12

8210 Technik do Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur - VR 13

20.3.2019

8280 – Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách

8280 – Researcher - post-doc at the Department of nanomaterials in natural sciences

5.2.2019

KA 16 - Výzkumný pracovník TUL pro pracovní pobyt v zahraničí

28.1.2019

8430– Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení konstrukce strojů - Prodloužení termínu

8430 – Researcher - post-doc at the Department of Machinery Construction - Deadline extension

31.1.2019

8430– Pracovník vědy a výzkumu -post-doc do Oddělení konstrukce strojů

8430 – Researcher - post-doc at the Department of Machinery Construction

13.12.2018

8430_Vědecko výzkumný pracovník do oddělení přípravy analýzy nanostruktur

8430_Junior researcher to the department of preparation and analysis of nanostructures

1.10.2018

05_8420_ Pracovník výzkumu do oddělení vozidel a motorů

06_8430_ Specialista na konstrukce

8.8.2018

01_8430_Specialista na inovace a optimalizace

01_8430_Innovation and optimization specialist

02_8430_Specialista na kompozity

02_8430_Composite specialist

03_8420_Specialista vývoje směrového řízení

03_8420_Development specialist of directional equipment

04_8470_Vývojář holografických aplikací

04_8470_Developer of holographic applications

28.6.2018

Pracovník výzkumu do oddělení průmyslových technologií - 8440

4.6.2018

Jmenování výběrové komise - 8210,8230,8280

30.5.2018

Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - 8280

Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

17.5.2018

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky – 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky- 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

Pracovník výzkumu do oddělení nanotechn. a informatiky– 8230

Junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

24.4.2018

Pracovník vědy a výzkumu do oddělení přípravy a analýzy nanostruktur C4/08210

Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách - C2/08280

Pracovník vědy a výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – c4/08230

Zveřejněno od 5.2.2018 do 7.3.2018

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – 8230

EN - junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení fyzikálních měření – 8260

EN - Junior researcher at the Department of measurement technique – 8260

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanotechnologií a informatiky – 8230

EN - junior researcher at the Department of nanotechnology and informatics – 8230

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník výzkumu do oddělení nanomateriálů v přírodních vědách – 8280

EN - Junior researcher at the Department of nanomaterials in natural sciences – 8280

CZ - Pracovník vědy a výzkumu do oddělení přípravy a analýzy nanostruktur – 8210

EN - Junior researcher at the Department of preparation and analysis of nanostructures – 8210

Říjen 2017

Září 2017 

Červen 2017

Duben 2017

Únor 2017

Leden 2017

Prosinec 2016

Archiv

Listopad 2016

Říjen 2016


Březen 2016

Jednací řád

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR