Přihlásit

Dobudování a upgrade RI nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Webové stránky projektu

Cíle: Prvním cílem projektu je doplnit stávající výzkumnou infrastrukturu VI NanoEnviCz v oblasti kriticky chybějící přístrojové techniky a odborných znalostí, které podstatně zvýší výzkumný potenciál. Posílení stávající infrastruktury o nově získané experimentální vybavení a odborné znalosti poskytnuté novým projektem podstatně zvýší hodnotu stávající RI NanoEnviCz a účinně napomůže při plnění jejích úkolů. Druhý cíl představuje vlastní výzkumná činnost, která bude zaměřena na čtyři zásadní úkoly: 1) Získání detailních znalostí o struktuře a textuře složitých nanoporézních materiálů nutných pro jejich korelaci s funkčními vlastnostmi v heterogenně katalyzovaných reakcích pro degradaci polutantů ve vodě, půdě nebo vzduchu a v nových "čistých" katalytických procesech pro chemické procesy. Zvláštní pozornost bude věnována mikroporézním a mikro-mezoporézním zeolitům, systémům metal / metal-oxo zeolitů a dalších nanomateriálů s různou topologií. 2) Charakterizace nových fotoaktivních materiálů pro foto (elektro) chemické aplikace. Pozornost bude věnována elektrochemické a fotoelektrochemické charakterizaci materiálů pro fotokatalýzu a ochranu životního prostředí, materiálům pro přímý rozklad vody a fotokatokatodickým a fotoanodickým materiálům pro solární články. 3) Detekce znečišťujících látek, nové biosenzory, aplikaci nových biosenzorů pro monitorování škodlivin, magnetické senzory, pokročilé elektrochemické senzory, nanosenzory na bázi grafenu, popřípadě také na senzory využívající podporovanou detekci efektu SERS. 4) Hodnocení kompletních zdravotních a environmentálních rizik nanomateriálů za podmínek "in vitro" a "in vivo". Testy toxicity budou zahrnovat cytotoxicitu, genotoxicitu, interakce s membránou; změny exprese genu RNA a proteinu. Součástí tohoto úkolu bude také kompletní hodnocení eko / aquatoxicity a toxicity vůči bakteriím a plísním.

Řešitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR