Přihlásit

Inovační vouchery

Regionální inovační program Libereckého kraje

 

Číslo a název oblasti podpory: 2 – regionální rozvoj

Číslo a název programu: 2.2 – Regionální inovační program

 

Podpora rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.

DT 3 - Technologické vouchery

Posílení ekonomické prosperity regionu díky poskytnutí příležitosti ověřit technickou/technologickou proveditelnost produktu v jakékoliv fázi vývoje.  Podporovány byly projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

V rámci této podpory byly v roce 2019/2020 na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci podpořeny z rozpočtu LK následující projekty:

 

Protipožární ochranné vrstvy pro polymerní a jiné materiály

Řešitel: TUL
Popis:
Cílem projektu bylo vyvinout ochrannou bariérní vrstvu, která by ošetřenému substrátu propůjčila protipožární vlastnosti. Předmětem projektu byl aplikovaný výzkum a vývoj povrchových úprav např. kabelů, na které jsou v dnešní době kladeny vysoké požadavky na protipožární odolnost
Výstupy: Vzorek impregnační emulze - odborná zpráva projektu, vzorek emulze k prezentaci v laboratořích - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Metody a prostředky pro spojování plastových dílů

Řešitel: TUL
Popis: Cílem voucheru byla studie zachycující stav poznání, techniky a trhu voblasti kontinuálního spojování plastových fólií, obalů, spojování fólií. Předcházel mu návrh a realizace technologie (funkční vzorek) kontinuálního spojování sokamžitou pevností spoje sintegrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení procesních veličin kzajištění nastavení optimálních technologických parametrů spojování fólií.Křešení technického navrhnutí a konstrukční řešení funkčního vzorku technologie kontinuálního spojování fólií byly využity inovačnímetody, optimalizační nástroje(CAD/CAE softwarů),a experimentální měření v laboratořích Technické univerzity v Liberci.
Výstupy: 1. Dokument z vývoje: Studie zachycující stav poznání, techniky a trhu v oblasti kontinuálního spojování plastových fólií
2. Dokument z vývoje: Návrh a realizace funkčního vzorku technologie kontinuálního spojování s okamžitou pevností spoje s integrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení procesních veličin

Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií

Řešitel: TUL
Popis:
Představený projekt je zaměřen na hmotnostní optimalizaci motorových pístů pro motor Walter Minor6. V první fázi projektu byl vytvořen 3D design pístů, který vycházel z tvarů tradičně vyráběných pístů tlakovým litím hliníkových slitin. Druhá verze pístu navržena s ohledem na úsporu materiálu a odlehčení dílu. Jedná se o topologickou optimalizaci –upraven design pístu z pohledu maximálního odlehčení. Tyto optimalizace vedou ke tvarově komplikovaným tvarům, které není možné konvenčním způsobem výroby zhotovit. Díky tomu přístupu jsou i hmotnosti jednotlivých pohybujících se komponent v motoru nižší. V rámci projektu byl nakoupen kovový prášek pro 3D tisk pístů. Takto navržené písty byly vytištěny na kovové 3D tiskárně SLM 280 HL na TUL. Jelikož TUL nedisponuje dostatečnou technickou znalostí pro finální obrobení takto namáhaných součástí, byla tato služba zadána externě specializované firmě. Následně se obrobené písty, osadily do zkušebního motoru s motorovou brzdou. I tato služby byla řešena externě a to z důvodu nedostupnosti motorové brzdy na TUL. Tento motor splňoval všechny požadavky certifikovaného motoru. Vlastní testování bylo prováděno po dobu deseti hodin podle předem definovaných norem a předpisů. Tento postup zahrnoval několik studených startů, dále pak opakovaný teplý start a start přehřátého motoru. Výsledkem je soubor poznatků z pohledu přípravy 3D modelů takto navrhovaných součásti, technologické parametry pro 3D tisk, technologické parametry pro tepelné zpracování, ale i obrábění. Posledním a neméně významným poznatkem jsou výsledné hodnoty z testování pístů na reálném motoru a jejich porovnání s konvenčně vyráběnými písty. Vnásledujících kapitolách jsou detailně představeny jednotlivé etapy řešení projektu
Výstupy: Odborná závěrečná zpráva 1 - Prototyp 3D tištěného pístu s prvky topologických optimalizací - snížení hmotnosti
Odborná závěrečná zpráva 2 - Prototyp 3D tištěného pístu bez prvků topologických optimalizací

Metody a prostředky pro měření tepelného toku izolačními vrstvami

Řešitel: TUL
Popis:
Projekt si dává za cíl vyvinout levný, robustní snímač tepelného toku s integrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení měřené veličiny a zajištění dalších funkcí (linearizace, kompenzace vlivu okolních podmínek, autodiagnostika apod.). Snímač bude vybavený digitálním rozhraním připraveným pro vytváření skupin (sítí) snímačů s následným vyhodnocením a interpretaci v nadřazeném výpočetním prostředku (počítač PC). To umožní vyhodnocení průniku tepla současně v desítkách až stovkách bodů izolační vrstvy.
Výstupy: 1. Návrh snímače toku s integrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení měřené veličiny a zajištění dalších funkcí (linearizace, kompenzace vlivu okolních podmínek, autodiagnostika apod.)
2. Funkční vzorek senzoru

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR