Přihlásit

Norské fondy

Název projektu: "Spolupráce ve vykonávání doktorských studijních programů zaměřených na strojírenství, materiály a mechatroniku"

Vložte obrázek 167x167

Registrační číslo projektu: NF-CZ07-ICP-2-089-2014

Program: CZ07 - Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme

Zahájení řešení: 1. 1. 2015
Ukončení řešení: 31. 12. 2015

Celkový rozpočet projektu: 1 108 617 Kč

Vložte obrázek 167x167

Shrnutí projektu:
Cílem projektu je vytvořit udržitelnou spolupráci při zavádění Ph.D. studijních programů zaměřené na strojírenství, materiály a mechatroniku mezi Technickou Univerzitou v Liberci (TUL) a Univerzitou ve Stavangeru (UIS).

 Projekt bude využívat následující aktivity k zavedení udržitelné spolupráce mezi TUL a UIS:

1. Individuální návštěvy akademických a administrativních pracovníků partnerských univerzit.
2. Workshopy pro Ph.D. studenty a jejich přednášející.
3. Letní škola.
4. Manuál v angličtině obou univerzit, poskytující konstruktivní popis jak začít Ph.D. studia v dané zemi.
5. Dokumentace vybraných doktorských programů bude přezkoumána a tam kde bude nezbytné doplněna v angličtině a národním jazyce. To vytvoří základ pro rozbor možností harmonizace souvisejících programů za účelem přípravy dohod o „dvojitých diplomech“

Prezentace projektu na norských stránkách University of Stavanger
http://www.ux.uis.no/~hirpa/R&DProjects/UiS_TUL.htm

Vložte obrázek 167x167

Projektový partner: University of Stavanger
www.uis.no

Vložte obrázek 167x167

Popis organizace a aktivit partnerů projektu:
Univerzita ve Stavangeru (UIS) v současnosti registruje přes 8000 studentů a zaměstnává 1000 akademických a administrativních pracovníků. Univerzita je organizovaná do tří fakult a několika národních center excelence. Oddělení Mechanického a Strukturálního Inženýrství a Materiálních Technologií, partner tohoto projektu, je jedno z pěti oddělní Fakulty Vědy a Technologií na UIS. Výzkum a výuka oddělení jsou v základu orientované na aktivity v okolí pobřeží včetně námořnictví a podmořských technologií. Projekt bude tvořit několik hlavních aktivit a několik přídavných podpůrných aktivit za účelem úspěšného zavedení udržitelné spolupráce mezi TUL a UIS.

Aktivity projektu:

Název aktivity: Individuální návštěva
Fotografie z návštěvy: ZDE
Hostitelská organizace: University of Stavanger (Norsko)
Účastník akce: Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Začátek akce: 28. 7. 2015
Konec akce: 1. 8. 2015

Název aktivity: Letní škola
Pozvánka: ZDE
Program: ZDE
Článek z letní školy: ZDE
Fotografie z letní školy: ZDE
Zpráva z letní školy: ZDE
Hostitelská organizace: Technická univerzita v Liberci
Začátek akce: 10. 8. 2015
Konec akce: 16. 8. 2015

Název aktivity: Individuální návštěva
Fotografie: ZDE
Hostitelská organizace: University of Stavanger (Norsko)
Účastník akce: Ing. Petr Kulhavý (Ph.D. student)
Začátek akce: 17. 11. 2015
Konec akce: 19. 11. 2015

Název aktivity: Seminář v Norsku
Hostitelská organizace: University of Stavanger (Norsko)
Pozvánka: ZDE
Program akce: ZDE
Fotografie: ZDE
Začátek akce: 7. 12. 2015
Konec akce: 11. 12. 2015

Název aktivity: Seminář v České republice
Fotografie: ZDE
Hostitelská organizace: Technická univerzita v Liberci
Program akce: ZDE
Pozvánka: ZDE
Tisková zpráva ze semináře: ZDE
Začátek akce: 9. 2. 2016
Konec akce: 13. 2. 2016

Název aktivity: Závěrečný seminář na Technické univerzitě v Liberci
Pozvánka: ZDE
Fotografie: ZDE
Hostitelská organizace: Technická univerzita v Liberci
Začátek akce: 31. 3. 2016 ve 13.00 v budově L (CXi)

Výsledky projektu:
Manual for starting a doctoral study programme at Technical University of Liberec: ZDE
PhD Studies Methodology at University of Stavanger: ZDE

Publicita projektu:
Informační a komunikační materiál: Roll-up bannery
Projekt: ZDE
Seminář v Norsku: ZDE
Individuální návštěvy: ZDE
Seminář v České republice: ZDE

Speciální mediální zprávy:

 1. http://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/projekty/id:74931/letni-skola-v-ramci-mezinarodniho-rozvojoveho-projektu
 2. http://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:78138/norsti-a-cesti-doktorandi-ve-spolecnem-projektu
 3. https://www.facebook.com/TechnicalUniversityLiberec/posts/583919301772963
 4. https://www.facebook.com/TechnicalUniversityLiberec/posts/572502716247955

Manuál pro start Ph.D. studia na TUL : PDF

Podpora projektu:

Podpořeno za využití finančních prostředků z programu: Norské fondy a fondy EHP
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce
Bližší informace: ZDE
Odkaz na EEA/Norway grants: ZDE

Kontakt:
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba projektu:
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
email: petr.tuma@tul.cz
telefon: +420 485 353 101

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR