Přihlásit

Projekty Preseed

Nové technologie a speciální komponenty strojů’’

Hlavním cílem projektu orientovaného do oblasti Konkurenceschopné strojírenství bylo urychlené zavádění nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době na TU v Liberci k dispozici. Činnost byla zaměřena na stroje a zařízení zpracovatelského průmyslu, s akcentem na problematiku vysoce výkonných komponent strojů s vysokou mírou integrace mechatronických prvků a sofistikovaných struktur inteligentních systémů a servisních aplikací robotů. Specifickým cílem projektu byl všestranný průzkum uplatnitelnosti výsledků se zaměřením na přípravu komercializace - podmínek pro efektivní tržní uplatnění rozpracovaných výstupů předchozích velkých projektů (výzkumného záměru a výzkumných center). Výsledkem bylo jejich rozpracování formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů, funkčních vzorků a prototypů zařízení a nadějných technologií. Dalším cílem bylo budování kapacit pro efektivní transfer technologií a vytváření mechanismů pro využití příjmů z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit na TU v Liberci.

 

„Inovativní výrobky a environmentální technologie“

Hlavním cílem projektu, orientovaný do oblasti Konkurenceschopné strojírenství, bylo urychlení zavádění nadějných nových technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem do průmyslové praxe, které jsou v současné době na Technické univerzitě v Liberci (dále TUL) k dispozici. Dalším hlavním cílem projektu byl i rozvoj infrastruktury pro transfer technologií při Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále CxI) a celé TUL.

 

„Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií“

Projekt byl orientován do prioritní osy Materiálový výzkum s cílem podpořit možnosti urychleného komerčního zavádění nových progresivních materiálů a technologií. Komercializační činnost byla zaměřena na konkrétní inovativní materiály, u nichž je zřejmý aplikační potenciál, doložený prvotním zájmem zpracovatelského sektoru nebo prvotním průzkumem trhu, a jejichž duševní vlastnictví je plně soustředěno na TUL. Tyto výsledky byly na TU v Liberci vyvinuty obvykle jakožto výstupy předchozích projektů, rozpracovaných formou užitných vzorů, patentů, funkčních vzorků a prototypů zařízení a nadějných technologií.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR