Přihlásit

Envitech

„Inovativní výrobky a environmentální technologie“


Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu, který je orientovaný do oblasti Konkurenceschopné strojírenství, je urychlení zavádění nadějných nových technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem do průmyslové praxe, které jsou v současné době na Technické univerzitě v Liberci (dále TUL) k dispozici. Dalším hlavním cílem projektu je i rozvoj infrastruktury pro transfer technologií při Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále CxI) a celé TUL.

Napsali o nás:
Tisková zpráva TUNI


Specifické cíle a výsledky

Jedním ze specifických cílů projektu je provedení všestranného průzkumu uplatnitelnosti orientovaného na vyhodnocení výsledků se zaměřením na cílenou přípravu komercializace, tj. přípravu podmínek pro efektivní tržní uplatnění rozpracovaných výstupů předchozích velkých projektů (výzkumného záměru a výzkumných center).

Dalším specifickým cílem je budování kapacit pro efektivní transfer technologií a vytváření mechanismů pro využití příjmů z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit na TUL. Hlavním výsledkem tohoto specifického cíle je vytvoření funkčního týmu při CxI pro zajišťování komercializace a s tím souvisejících aktivit. Získané znalosti a zkušenosti týmu při realizaci projektu budou významným přínosem pro další rozvoj infrastruktury pro transfer technologií při CxI a celé TUL.

Vlastní projekt je tvořen dílčími individuálními aktivitami, které budou řešeny v relativní autonomnosti, přičemž se předpokládá, že vytvořený projektový realizační tým bude v součinnosti s komercializačními strukturami TUL napomáhat v koncipování soustředěných komercializačních aktivit a prvku transferu technologií na základě specificky vytvořeného týmu. Výsledky dále také budou dokončeny formou ochrany duševního vlastnictví jednotlivých technologií.

Doba trvání:   1/1/2014 – 31/10/2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Operační program Výzkum a vývoj pro inovace / Podpora pre-seed fondů

Celková výše dotace: 22 217 152,- Kč

Financování: 15% je poskytnuto ze státního rozpočtu (3 332 572,80 Kč) a 85% z rozpočtu Evropské unie (18 884 579,20 Kč)

Koordinátor:   Technická univerzita v Liberci

Individuální aktivity:

IA 00 Projektový realizační tým pro technologický transfer

IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech

IA 02 Výroba plošných textilních struktur pojených kolmým kladením polymerní taveniny

IA 03 FOTOCHROM - Zařízení pro sledování dynamiky iniciační a reverzní fáze fotochromatické barevné změny funkčních barviv

IA 04 Kompozity na bázi geopolymerů s krátkovlákennou a nanopartikulární výztuží

IA 05 Optimalizace užitných vlastností procesních kapalin s využitím nanostruktur

 


Základní informace o projektu ke stažení

Informační leták v češtině

Informační leták v angličtině

Prezentace - průběh řešení aktivit

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR