Přihlásit

Envitech IA1

Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech

Vložte obrázek 167x167

Popis
Téma projektu vychází ze studia struktur a chemických složení přírodních materiálů, znalostí v oblasti polymerních kompozitních systémů na bázi epoxidových pryskyřic, jejich mechanických vlastností a technologií zpracování.

 Cílem projektu je příprava kompozitních systémů s požadovanými materiálovými parametry při použití přírodních plniv specifických chemických složení s charakterem zemědělského odpadu.
Ověřování technologie bylo vedeno tak, aby byla navržena technologie, která bude jednoduchá z hlediska přípravy plniva, plnění epoxidové pryskyřice a její následné homogenizace. Z řady hodnocených epoxidových pryskyřic a množství přidávaného plniva s charakteristickou velikostí částic a složením byly vybrány kombinace, které nejlépe vyhovují stanoveným požadavkům – snížení koeficientu tření připravené směsi spolu se zvýšením odolnosti vůči opotřebení. Zmíněné parametry byly stanoveny na základě tribologického měření. Současně zůstaly zachovány parametry pryskyřice, které byly navrženy jejími výrobci a to tvrdost a modul pružnosti.
Výstupem projektu jsou přihláška vynálezu Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy, která byla podána dne 2. 9. 2014 pod zn. spisu PV 2014 – 595 a přihláška užitného vzoru byla podána dne 9. 9. 2014 pod zn. spisu PUV 2014 – 29950 uplatněná priorita ze dne 02. 09. 2014.

Vložte obrázek 167x167

Co nabízíme
Prodej licence společnostem, které budou mít po odzkoušení produktu v reálném prostředí zájem o jeho využívání.
Vlastní přípravu plniva a jeho prodej. Plnivo lze připravovat na TUL s garancí velikosti částic a složení. Může být přímo dodáváno do společností využívajících vlastností, které v kombinaci s uvedenou epoxidovou pryskyřicí poskytuje.

Vložte obrázek 167x167

Aplikace
Samotná pryskyřice, použitá jako základ kompozitního systému, se využívá k impregnaci, zalévání, odlévání a lepení v různých odvětvích průmyslu. Pro výrobu a opravy sportovních laminátových potřeb, k přípravě laminátů, výrobě modifikovaných pryskyřic, pro výrobu tmelů, lepidel a stěrkových hmot.
Pryskyřice plněná výše zmíněným organicko-anorganickým plnivem, vykazuje nižší koeficient tření a odolnost vůči opotřebení vyšší o 75 %. Pryskyřice s plnivem je analogicky s neplněnou pryskyřicí použitelná jako běžná stěrková hmota, hmota pro výrobu lepidel a tmelů s vyšší odolností vůči opotřebení.
Vysoký potenciál směsí plniva s pryskyřicí je spatřován zejména ve výrobě polymerních kalibrovaných koncových měrek, u kterých nesmí dojít k rychlému opotřebení povrchu.

Kontakt

Vedoucí projektu:
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
tomas.lederer@tul.cz; +420 485353638

Vedoucí aktivity
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
Dora.kroisova@tul.cz; +420 485353890

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2 461 17 Liberec

Průběh řešení - základní informace o aktivitě

Informační leták v češtině
Information flyer in English
Zpráva o řešení
Prezentace

Prezentace 28.11.2014
Zpráva o průběhu řešení 28.11.2014


Výsledky a představení dílčích aktivit

Materiálový list
NANOCON - poster z 6. konference o nanomateriálech - R&D
Hodnocení projektu

Kroisová, D., Adach, K., Fijalkowski, M. Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems. In: NANOCON Conference Proceedings, 5th – 7th 2014, Brno, Czech Republic, Tanger Ltd. ISBN 978-80-87294-55-0.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR