Přihlásit

Envitech IA2

Výroba plošných textilních struktur pojených kolmým kladením polymerní taveniny

Vložte obrázek 167x167

Popis produktu
Technologické řešení je složené ze dvou hlavních části: 1) základní nosné konstrukce pro založení jak válu s návinem rovnoběžně navinutých nití, tak válu s plošnou textilií; 2) pojízdná hlavice s dávkovacím mechanismem tvořícím přesně specifikovaný nános polymerní taveniny, pro optimální fixaci podélné soustavy nití.

Textilie vyrobená navrženou technologii má charakteristickou strukturu. Je složena z podélných rovnoběžně navinutých nití (tzv. osnovy), které jsou fixovány příčným nánosem polymerní taveniny. Nános vytvoří tzv. spojovací soustavu, která zabezpečí soudržnost a tvar textilie. Inovace spočívá v samotném způsobu výroby textilie. Podélná soustava nití je v průběhu výroby a spojování minimálně namáhána na ohyb. Díky tomu je možné zpracovávat i nánosované lineární vláknité útvary, speciální (křehká) vlákna s nízkou ohybovou tuhostí.

 

Vložte obrázek 167x167

Co nabízíme

Odprodej licence technologie pro výrobu plošných textilních struktur pojených kolmým kladením polymerní taveniny.
Smluvní výzkum v dané oblasti s možností optimalizace technologie dle požadavků partnera a specifik oblasti použití finálního produktu.

Aplikace

Široké možnosti použití v technických textiliích obsahujících křehké materiály (např. skleněná, čedičová, optická vlákna, včetně klasických materiálů opatřených povrstvením nebo speciálními aditivy).
Příklady oblastí využití: nanovlákenné nosiče biomasy pro fluidní reaktory, specifické textilie určené pro rozvod provozních tekutin, konstrukční kompozitní materiály s textilní výztuží, reklamní panely a další.

Kontakt

Vedoucí projektu:
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
tomas.lederer@tul.cz;
+420 485 353 638

Vedoucí aktivity

Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
brigita.kolcavova@tul.cz
+420 485 353 274

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec


Průběh řešení - základní informace o aktivitě

Informační leták v češtině
Information flyer in English
Hodnotící zpráva
Prezentace

Prezentace 28.11.2014
Zpráva o průběhu řešení 28.11.2014

Výsledky a představení dílčích aktivit

Odborné publikace:

Kolčavová Sirková B., Ježík K. and Sanetrník F.: Manufacturing of Planar Textile Fabric Structures Bonded by Perpendicular Laying of Polymer Melt. 21th International conference STRUTEX 2014. Liberec, Czech Republic, 1.12. – 2.12. 2014.

Lederer T.: Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier used for the Treatment of Toxic Industrial Wastewaters. NANOCON 2014 - 6th International Conference on Nanomaterials, Brno,Czech Republic, November 5th - 7th 2014. ODKAZ ZDE

Lederer T., Novák L., Křiklavová L., Dvořák L.: Čištění průmyslových odpadních vod v biofilmových bioreaktorech, využití moderních nosičů biomasy. Odpadové vody 2014. Štrbské Pleso, Slovensko, 22. – 24. 10. 2014.


Ochrana DV:

 • PV 2014‐483: Způsob výroby plošného útvaru obsahujícího alespoň jedno vlákno a/nebo lineární útvar, který není zpracovatelný standardními textilními technologiemi, plošný útvar vytvořený tímto způsobem a prostorový útvar vytvořený z tohoto plošného útvaru.
 • PV 2014‐484: Nosič biomasy pro bioreaktor.
 • PUV 2014‐29764: Plošný a prostorově tvarovaný útvar obsahující optická vlákna.
 • PUV 2014‐29765: Plošný a prostorově tvarovaný útvar obsahující křehká vlákna.
 • PUV 2014‐29766: Nosič biomasy pro bioreaktor.


Propagace a marketing:
Prezentace a účast na 9th Annual Public Conference ‐ Effective Textile Technology Transfer From Research To Industry.
Prezentace na mezinárodním veletrhu Future Forces.
Zpracování TV spotu do regionálního vysílání ČT.
Prezentace výsledů na společném setkání zástupců AUTEX dne 1.12. 2014.
Příprava prezentace na výstavu ITMA 2015, Miláno 2015 (12.11. ‐ 19. 11. 2015, potvrzení účasti vystavovatelem).

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR