Přihlásit

Envitech IA4

Kompozity na bázi geopolymerů s krátkovlákennou a nanopartikulární výztuží

Vložte obrázek 167x167

Popis produktu
Geopolymery jsou anorganické polymerní materiály, které jsou připravovány z hlinitokřemičitanových materiálů jejich geopolymerací v zásaditém prostředí za normální nebo vyšší teploty a tlaku. V tomto případě se jedná o alkalicky aktivované metakaoliny a aluminosilikáty s přídavkem anorganických odpadů s krátkovlákennou a nanopartikulární výztuží. Tyto geopolymery vykazují celou řadu velmi užitečných vlastností. Nejsou rozpustné ve vodě, nehoří ani nevytvářejí zplodiny, jsou odolné k teplotám kolem 1200 °C, mají velmi nízkou teplotní vodivost, vysokou pevnost v tlaku i tahu nejméně do 100 MPa po 14 dnech vytvrzování, dobrou chemickou odolnost a minimální tepelnou roztažnost. Jejich výroba je ve srovnání s výrobou portlandského cementu výrazně méně náročná na energii a násobně šetrnější k životnímu prostředí.

Co nabízíme

• Partnerská spolupráce s výrobci kompozitních materiálů na bázi geopolymerů s krátkovlákennou a nanopartikulátní výzkuží.
• Smluvní výzkum s cílem nastavení optimálních parametrů kompozitních materiálů pro potřeby smluvního partnera včetně přípravy akvizičních vzorků a ověřovacích testů z akreditované laboratoře.

Vložte obrázek 167x167

Aplikace
Stavebnictví v oblastech vyžadujících vysoké tepelné odolnosti konstrukčních materiálů, sanace památkových objektů, sanace odpadů a další.

Kontakt

Vedoucí projektu:
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
tomas.lederer@tul.cz; +420 485 353 638

Vedoucí aktivity

prof. Ing. Petr Louda, CSc.
petr.louda@tul.cz; +420 485 353 116

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec

Průběh řešení - základní informace o aktivitě
Informační leták v češtině
Information flyer in English
Hodnotící zpráva
Prezentace

Prezentace 28.11.2014
Zpráva o průběhu řešení 28.11.2014

Výsledky a představení dílčích aktivit

USE OF GEOPOLYMER MATRIX COMPOSITES IN THE CONSTRUCTION OF FIRE DOORS
Micro CT analysis of geopolymer composites
Možnosti použití počítačové tomografie v technice

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR