Přihlásit

Envitech IA5

Optimalizace užitných vlastností procesních kapalin s využitím nanostruktur

Vložte obrázek 167x167

Cíle a principy
• studium životnosti procesních kapalin kontaminovaných různými koncentracemi pevných částic,
• ověřování a optimalizace užitných vlastností procesních kapalin s aditivy na bázi přírodních nanostrukturních plniv,
• dosažení optimální biologické stability v čase,
• náhrada neekologických přísad přírodními nanoaditivy,
• zvýšení životnosti procesních kapalin.

Vložte obrázek 167x167

Princip hodnocení tribologie
věk - stroj - Procesní kapaliny
Zatížení v průběhu měření – přítlačná síla: 1 - 50 N
Průměr zkušební dráhy: 10 - 40 mm
Rozsah teplot: 20 - 1.000 °C
Průměr kuličky: 6,35 mm
Průměr kolíku: 6,35 mm
Rychlost otáčení: 0,5 - 3000 ot / min

Vložte obrázek 167x167

Co nabízíme
• Odprodej licence na využití užitných vzorů.
• Smluvní výzkum pro výrobce i odběratele s cílem optimalizovat vlastnosti procesní kapaliny pro daný účel použití.

Vložte obrázek 167x167

Aplikace
• zlepšení provozních podmínek technologie obrábění,
• redukce nepříznivých účinků procesních kapalin na životní prostředí,
• snížení zdravotních rizik u člověka,
• osvědčená technologie ochrany životního prostředí v procesu obrábění.

Kontakt

Vedoucí projektu:
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
tomas.lederer@tul.cz; +420 485 353 638

Vedoucí aktivity

Ing. Totka Bakalova, Ph.D.
totka.bakalova@tul.cz; +420 485 353 818

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec

Průběh řešení - základní informace o aktivitě

Informační leták v češtině
Information flyer in English
Hodnotící zpráva
Prezentace

Prezentace 28.11.2014
Zpráva o průběhu řešení 28.11.2014

Výsledky a představení dílčích aktivit

NANOCON - EFFECT OF NATURAL FILLERS IN THE FORM OF NANOPARTICLES ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PROCESS FLUIDS

Nanocon Poster
Nanocon Abstract

NANOCON - NANOPARTICLES AS ANTIBACTERIAL FILLERS IN MACHINING PROCESS FLUIDS

Nanocon Poster
Nanocon Abstract

NANOCON - COMPARISON OF THE INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON ESCHERICHIA COLI AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA BACTERIAL POPULATIONS

Nanocon Poster
Nanocon Abstract


Balkan Tribological Association - The impact of natural nanoaditiv on the tribological and chemical properties of process fluids
Effect of cutting fluids on the tool life in turning and milling of construction steel
The use of optical microscopy to evaluate the tribological properties
HODNOCENÍ TOXICITY VYBRANÝCH NANOČÁSTIC NA BIOLOGICKÉ ČINITELE
The selection of optimal cutting inserts made of ceramics or cemented carbide for dry face milling of cast iron and milling using various cutting fluids.
Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR