Přihlásit

Nano IA1

IA1: Akustický prvek

Vrstva nanovláken o velmi malé tloušťce cca 0,1mm je schopna rezonovat na vlastní frekvenci, a tím pohlcovat nižší zvukové frekvence. Specifická vrstva nanovláken je tlumena buď vzduchovou mezerou nebo běžným pohltivým materiálem.

Výhody nanovláken ve zvukově pohltivých materiálech
Nanovlákenná rezonanční membrána aplikovaná na zvukově pohltivý materiál zvýší hodnoty zvukové pohltivosti výrobku a to zejména v nižším a středním frekvenčním pásmu.
Druhým kladem řešení při aplikaci nanovlákenné membrány na zvukově pohltivý materiál je významné snížení tloušťky a/nebo hmotnosti výrobku při zachování nebo zlepšení jeho zvukové pohltivosti.

Přínosy nové technologie
Účinný zvukově pohltivý materiál je založený na rezonančním principu nanovlákenné vrstvy tlumené pohltivou vlákennou vrstvou tak, aby co největší množství zvukové energie v širokém frekvenčním pásmu bylo pohlceno.
Unikátní akustické vlastnosti nanovlákenných vrstev jsou dány velkým specifickým povrchem nanovláken, kde může docházet k viskózním ztrátám a také schopností nanovlákenné vrstvy rezonovat na vlastní frekvenci.
Benefitem této technologie je převážně nízká hmotnost a minimální tloušťka nanovlákenných akustických prvků s patřičným odsazením od stěny/stropu. Tato technologie je zcela nová a na trhu dosud nejsou výrobky, které by měly srovnatelné vlastnosti.

Aplikace
Pro výrobu nanovlákenných akustických kompozitů využíváme vlastní zařízení pro přípravu nanovlákenných vrstev z roztoku polymerů elektrostatickým zvlákňováním. Na základě jejich znalostí a dlouholetých zkušeností nabízíme možnost provádět laminaci jednotlivých částí akustického prvku ve spolupráci s našimi partnery z průmyslu.

Akustické panely slouží k významnému zlepšení prostorové akustiky.

Akustický panel nebo podhled lze instalovat ve:

• vstupních halách
• hotelech
• domácnostech
• kancelářích (open space)
• přednáškových sálech, učebnách
• hudebních sálech, divadlech
• arénách, sportovištích
• nákupní centrech

Technické aplikace akustických membrán zajistí odhlučnění

• kabin dopravních prostředků
• spotřebičů
• provozních zařízení

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR