Přihlásit

Nano IA2

IA2: Aplikace nanovrstev s antibakteriálními a antivirovými účinky pro zdravotnická a sociální zařízení

Sol je organicko-anorganickým polymerním roztokem, ze kterého vzniká po odpaření rozpouštědla gel.
Tato tenká gelová vrstva je následně tepelnou polymerací nebo fotopolymerací zafixována na povrchu předmětu nebo materiálu. Nanovrstva (typové označení AD25) funguje na principu synergického efektu mezi prvky Ag, Cu a Zn, které se podařilo do polymeru a následně vrstvy inkorporovat ve formě kationtů pomocí iontových vazeb k anorganické části hybridního polymeru. Uvedené kationty mají bakteriostatický efekt, jenž spočívá v jejich schopnosti pronikat biologickou membránou bakterie, kde zasahují do životně důležitého procesu proteosyntézy a replikace DNA.

Vlastnosti nanovrstvy
Tloušťka vrstvy – 80-300 nm (průměr 150 nm)
Průměr velikosti pórů ve vrstvě – 3-30 nm
Mechanická odolnost (oděr) – zatížení při 750 g/5000 cyklů

Chemická odolnost (rozpouštění vrstvy):
• toluen, aceton, IPA – 15 min.
• kyselina sírová (96%), dusičná (1:1),
• chlorovodíková (1:1) – po 15 min.

Neodolává - HF (1:1), NaOH (25%) – 15 min.

Test stability:
Vrstva aplikovaná na sklo je stabilní i po opakovaných sterilizacích 1h/120°C.

Testy cytotoxicity:
Nebyl pozorován významný cytotoxický účinek vrstvy AD25 zpolymerované tepelně nebo zpracované fotopolymerací na VERO a HeLa buňky.

Přínosy nové technologie
V současné době na trhu neexistuje technologie, která by se podobala této prezentované technologii účinné komplexní antimikrobiální ochrany.
Svými účinky je jednou z nejefektivnějších ochran s antibakteriálními, antivirotickými a antimykotickými účinky, jež trvají přibližně po dobu jednoho roku.
Aktuálně používané dezinfekční prostředky (chlorované prostředky, pára atd.) vykazují pouze dočasnou antibakteriální aktivitu nebo ohrožují životní prostředí.
Výroba a příprava výchozího polymerního roztoku je ověřená a připravená na přímé převedení do průmyslové výroby, přičemž jsou otestovány také různé technologické aplikace na vybrané typy substrátů (např. jednorázové zdravotnické prostředky).
Tato technologie je chráněná třemi patenty.

Funkce a aplikace
Antimikrobiální vrstva je připravována nanesením speciálního solu na povrch různých předmětů a materiálů a jeho dopolymerováním tepelně nebo fotochemicky. Výsledná vrstva má prokázanou účinnost jak antibakteriální (proti Staphylococcus aureus, MRSA, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa a dalším patogenním bakteriálním kmenům), tak antivirotickou (HIV, H1N1, Dengue, HSV1) a antimykotickou (Candida albicans, Candida glabrata).
Základní funkce udržování antimikrobiální čistoty je aktivní jak při běžném zářivkovém osvětlení, tak ve tmě. Při ozáření upravených povrchů zářením UV A (sluneční záření, UV A zářivky) se účinnost výrazně zvyšuje a během několika desítek minut je dosaženo eliminace prakticky všech bakterií a virů na povrchu.
Tato technologie je aplikovatelná jak ve zdravotnictví (operační sály, jednotky intenzivní péče, transplantační a neonatologické jednotky, ordinace, čekárny, léčebny dlouhodobě nemocných apod.), tak v sociální oblasti (školy, jídelny, domovy seniorů a další typy sociálních zařízení) nebo potravinářství (potravinářské provozy, sklady a prodejny).

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR