Přihlásit

Nano IA5

IA5: Katalyticky aktivní vrstvy pro čištění atmosférického vzduchu

Popis produktu
Produktem je aktivní filtrační materiál na bázi nanovláken s obsahem chemicky nebo biologicky aktivních látek. Aktivní filtrační materiál umožňuje snižování koncentrací nebezpečných plynů nebo mikroorganismů v běžném vzduchu.
Filtrační materiál lze uplatnit v systémech čištění a úpravy vzduchu v budovách. Tento materiál je možné kombinovat s jednotlivými filtry nebo stávajícími filtračními systémy ventilace a klimatizace.

Aplikace:
Účinnost likvidace bakterií v proudu vzduchu pomocí PU nanovlákenné vrstvy s přísadou antimikrobiální látky Výhody produktu
Nanovlákenný materiál s obsahem chemicky aktivních látek je schopen snižovat koncentrace nebezpečných plynů v běžně dýchaném vzduchu. Jedná se zejména oxidy dusíku (NOx), oxidy uhelnaté (CO) a těkavé organické látky (VOC).
Materiál s obsahem biologicky aktivních látek je schopen zachytávat a likvidovat nebezpečné bakterie a viry.

Parametry:
• Rychlost proudění 5 – 20 cm/sec
• Tlakový spád: 100 – 1000 Pa podle průtoku a plochy
• Konstrukce: možnost kombinace s dalšími filtračními materiály.

Porovnání se současnými produkty:
V současné době je tento problém řešen použitím sorbentu aktivního uhlí. Tento proces je ale časově omezen a nepokrývá požadovanou životnost filtru. Z ekonomických důvodů nelze využít prostředí vysokých teplot. Antimikrobiální efekt je řešen nástřikem aktivních látek do běžných filtrů. Tato úprava je časově omezena. Druhou možností je použití vyšších tříd HEPA filtrů, což je náročné investičně i provozně – proto má naše technologie velký potenciál.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR