Přihlásit

Nanomateriály

„Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií“

Projekt je orientován do prioritní osy Materiálový výzkum s cílem podpořit možnosti urychleného komerčního zavádění nových progresivních materiálů a technologií. Komercializační činnost bude zaměřena na konkrétní inovativní materiály, u nichž je zřejmý aplikační potenciál, doložený prvotním zájmem zpracovatelského sektoru nebo prvotním průzkumem trhu, a jejichž duševní vlastnictví je plně soustředěno na TUL. Tyto výsledky jsou na TU v Liberci vyvinuty obvykle jakožto výstupy předchozích projektů, rozpracovaných formou užitných vzorů, patentů, funkčních vzorků a prototypů zařízení a nadějných technologií.

Napsali o nás:
Tisková zpráva TUNI
 

 

Specifické cíle řešení projektu budou:

1. Ověření možností výroby nových materiálů v poloprovozních podmínkách a kontrola jejich dlouhodobé funkčnosti a životnosti.

2. Srovnání vlastností vyvinutých materiálů s jinými obdobnými materiály dnes dostupnými na trhu.

3. Sestavení měřicích tratí pro ověření vlastností materiálů. Tento cíl bude souviset především s aktivitami membrán a filtrů, kde měření a ověřování bude souviset se směry uplatnění.

4. Specifickým cílem projektu je vytvoření týmu pro transfer technologií pro další rozvoj pre-seed aktivit na TUL.

Nedílnou součástí projektu je vytváření personálních kapacit zajišťujících efektivní transfer technologií a tvorba finančních mechanismů pro využití přijmu z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit na TU v Liberci.

Vlastní projekt je tvořen dílčími individuálními aktivitami, které budou řešeny v relativní autonomnosti, přičemž se předpokládá, že vytvořený projektový realizační tým bude v součinnosti s komercializačními strukturami TUL spolupracovat na koncepčním zavádění výsledků aplikovaného výzkumu na trh.

Doba trvání:   1/1/2014 – 31/10/2015

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Operační program Výzkum a vývoj pro inovace / Podpora pre-seed fondů

Koordinátor: Technická univerzita v Liberci

Individuální aktivity:

00 A Projektový realizační tým pro technologický transfer

00 B Vyhledávání a příprava komercializace nových výsledků VaV

IA 01 Akustický prvek

IA 02 Aplikace nanovrstev s antibakteriálními a antivirovými účinky pro zdravotnická a sociální zařízení

IA 03 Nové typy nanovlákenných biodegradabilních krytí těžce se hojících ran

IA 04 Katalyticky aktivní vrstvy pro dočištění pitné vody.

IA 05 Katalyticky aktivní vrstvy pro čištění atmosférického vzduchu.

IA 06 Paropropustné hydrofóbní lamináty s nanovlákennou membránou pro textilní průmysl

IA 07 Zařízení pro třídění materiálů

IA 08 Smart funkční oděvy pro 21. století

Videa

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR