Přihlásit

Nové technologie a speciální komponenty strojů

Nové technologie a speciální komponenty strojů’’

Hlavním cílem projektu orientovaného do oblasti Konkurenceschopné strojírenství je urychlené zavádění nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době na TU v Liberci k dispozici. Činnost bude zaměřena na stroje a zařízení zpracovatelského průmyslu, s akcentem na problematiku vysoce výkonných komponent strojů s vysokou mírou integrace mechatronických prvků a sofistikovaných struktur inteligentních systémů a servisních aplikací robotů. Specifickým cílem projektu je všestranný průzkum uplatnitelnosti výsledků se zaměřením na přípravu komercializace - podmínek pro efektivní tržní uplatnění rozpracovaných výstupů předchozích velkých projektů (výzkumného záměru a výzkumných center). Výsledkem bude jejich rozpracování formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů, funkčních vzorků a prototypů zařízení a nadějných technologií. Dalším cílem je budování kapacit pro efektivní transfer technologií a vytváření mechanismů pro využití příjmů z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit na TU v Liberci.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR