Přihlásit

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem projektu je s výhodou využít fungující a dlouhodobě budované vazby mezi původci předmětů TT a aplikační sférou, tyto vztahy zachovat po celou dobu transferu a v jeho průběhu je dále rozvíjet a podporovat. Původcům je nutné poskytnout maximální součinnost, aby bylo dosaženo optimální formy transferu výhodné pro všechny zúčastněné strany. Původce bude v průběhu transferu zajišťovat odbornou stránku předmětu, v jednotlivých krocích mu budou k dispozici služby Centra pro podporu TT. Výhodou je, že původce je autor myšlenky a jejího technického provedení, má vybudované vztahy a je klíčovou osobou, která dává předmětu transferu odbornost, inovativnost a důvěru aplikační sféry. Hlavním cílem projektu tedy je při zachování této výhody rozvinout dlouhodobě udržitelný efektivní proces TT. Původce neztratí, ale naopak zvýší svoji motivaci a aplikační sféra zachová v jeho osobě odbornou vazbu k předmětu transferu a perspektivě dalšího vývoje. Na TUL budou prostředky z projektu využity k vybudování nové odpovídající struktury Centra s důrazem na práci technologických skautů a s pokrytím všech služeb, které transfer potřebuje. Důležitým cílem je i navázání vazeb na tuzemské i zahraniční partnery a získávání a sdílení zkušeností a vybudování systému trvalého vzdělávání skautů a pracovníků v oblasti TT. Podrobnější popis v následující záložce - Očekávané změny.

Řešitel: doc. Ing. Pavel Němeček

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR