Přihlásit

Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ

Základní myšlenkou celé metody je přístrojová analogie palpačního vyšetření, které se běžně používá k posouzení stavu svalového napětí ve fyzioterapii. Podle stejného principu je tedy vyšetřovaný sval vystaven tlakové deformační zkoušce. Místo palce fyzioterapeuta vyvíjí zatížení identor se silovým snímačem napojený na měřič posuvu. Podle způsobu a rychlosti deformace lze pak získat různé funkční charakteristiky závislosti snímaného tlaku na hloubce indentace. Z nich lze pak odvodit významné deskriptory biomechanických vlastností vyšetřovaných tkání (viskozita, elasticita).

I když metoda má za úkol kvantifikovat zejména stav svalové tkáně, jedná se o metodu neinvazivní, kdy žádná část přístroje neproniká skrz kožní kryt. Při indentaci tak dochází k vratné, viskoelastické deformaci všech tkáňových vrstev pod čidlem (kůžes podkožím, tuková tkáň, svalové fascie, samotný sval nebo skupina svalových vrstev).

Důležitým rozdílem oproti jiným typům myotonometrů je fakt, že tento přístroj zaznamenává zatěžovací i odlehčovací fázi měření. Výstupem je tedy uzavřená hysterezní křivka, která umožňuje hlubší biofyzikální rozbor vlastností zkoumaných tkání a tudíž jejich preciznější matematicko-fyzikální popis. Jedinečné na celé technologii je zejménafakt, že na tkáně je pohlíženo jako na viskoelastické nikoliv pouze nelineárně elastické látky. Tento pohled je daleko blíže jejich reálné podstatě. Další inovací je celková robustnost přístroje, které prakticky zamezuje jeho deformaci při indentačních zkouškách a následnému zkreslení výsledků.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR