Přihlásit

Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci

Předmětem řešení je jedna z komponent používaných pro stanovení stopových koncentrací organických látek technikou plynové chromatografie (GC). Jeden ze způsobů automatizovaného zavedení vzorku do GC využívá procesů sorpce/desorpce cílových analytů na miniaturní tuhé vlákno. Této technice se říká mikroextrakce tuhou fází (SPME). Zatímco stávající komerční SPME vlákna jsou produkována z elastických polydimethylsiloxanů o rozměrech 0,1 x 10 mm, cílem předkládaného projektu je využít jako sorbent nanovlákna a nanostrukturované polypyroly a cyklodextriny. Vedle variace v použitém sorpčním materiálu je předmětem řešení také nosič tohoto sorbentu (držák podobný injekční stříkačce). Jeho laboratorní výroba byla na CxI odzkoušena v počtu 2000 kusů. Výsledný produkt – nosič s vrstvou sorbentu na špičce – se uchycuje do autosampleru plynového chromatografu. Autosampler během měření samočinně exponuje sorbent ve vialkách se vzorky, transportuje sorbent do GC, kde termálně desorbuje analyty a kondicionuje sorbent pro měření dalšího vzorku.

Mikroextrakce tuhou fází má velký potenciál pro analytiku především složitých matric různorodého charakteru, kde zavedené analytické metody (extrakce organickými rozpouštědly) naráží na svá omezení. SPME lze použít pro vzorkování velmi malých vzorků (in vitro). Rovněž vzorkování v terénu je pomocí SPME vláken jednoduchou a rychlou záležitostí.
V rámci tohoto projektu by měla být vyvinut prototyp - sada SPME vláken s nanovlákeným potahem nebo tenkovrstvým filmem sloužící jako sorbent pro cílové analyty. Prototyp by měl vykazovat lepší sorpční vlastnosti (rychlost nebo kapacitu) jako komerční varianty SPME vláken při nižších výrobních nákladech.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR