Přihlásit

Gama_Vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu

Postranní kolenní vazy patří mezi hlavní stabilizační prvky kolenního komplexu. Jejich poranění patří mezi nejčastější typ poranění kolena u sportovně založených jedinců (Andrews 2017). Léčebný protokol se řídí dle míry poranění, která je stanovena dle Hughstonovi stupnice: 1. natažení → 2. natržení → 3. utržení. Díky dostatečnému krevnímu zásobení jsou historicky stupně 1, 2 a 3 řešeny zcela konzervativně. Nicméně k časté recidivitě  poranění (až 78 % případů) je stupeň poranění č. 3 řešen v současné době chirurgicky. Současným zcela zjevným trendem chirurgického přístupu je nahrazení vazu pomocí syntetické náhrady.

Cílem projektu bylo vytvoření vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu na základě biomechanické analýzy. Jedinečnost tohoto zdravotnického prostředku tkví především v kombinaci konzervativního léčení s chirurgickým zákrokem s výhledem zachování původního vazu v kolenním komplexu. Na trhu, v současné době, neexistuje žádný podobný zdravotnický prostředek (ZP).

V rámci tohoto projektu byla nejprve provedena biomechanická analýza postranních vazů kolenního kloubu na základě odebraných vzorků z kadaverů. Pro provedení tahových zkoušek vazů byly navrženy a vyrobeny speciálně upravené čelisti. Z této studie byly zjištěny především: anatomické rozměry vazu, tuhost vazu, maximální pevnost a možnost fixace protézy. Následně na základě této analýzy byly vyrobeny první funkční vzorky ze vstřebatelného materiálu. Výroba probíhala na splétacím a tkacím stroji. Pro výrobu byl použit multifil z polymeru kyseliny glykolové a monofil polymeru polyesteru polydioxanonu. Oba dva základní materiály jsou certifikovanými ZP. 

V současné době probíhají jednání o poskytnutí know-how, popř. o podmínkách a možnostech komercializace s Fraunhofer Institutem v Drážďanech. V souladu s projektovou přihláškou byly všechny cíle projektu splněny.

Přínosy využití zařízení

Novost výsledku je především v zavedení nového chirurgického protokolu pomocí vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu, který výrazně sníží riziko reoperace u stupně č. 3 a zároveň minimalizuje dobu rekonvalescence pacienta. Oproti stávajícím náhradám vazů se jedná o postupně vstřebatelnou náhradu, která napomůže hojení pouze v počáteční fázi rekonvalescence, kdy je kolenní systém nejvíce zranitelný a může dojít k recidivitám.

Předpokládaná uplatnitelnost na trhu

Jedná se o zcela nový zdravotnický prostředek (ZP), který má zcela zásadní potenciál měnit chirurgický protokol u poranění postranních vazů kolene. Získaný know-how je možné využít i pro ZP nevstřebatelného typu, např. pro křížové vazy, příp. jiná poranění vazů.

Plán využití a komercializace

Propagace

 • Propagace výsledku prostřednictvím prezentace na Ortopedických klinikách v ČR.
 • Propagace jednáním s firmami vyrábějící ZP.
 • Praktické ukázky činnosti a technických možností souvisejících se získaným know-how v prostorách TUL individuálním zájemcům.

Předpokládaný způsob využití a komercializace

 • V současné době probíhají jednání s Fraunhofer Institutem v Drážďanech na možné spolupráci, která by vedla ke komercializaci výrobku.
 • S ohledem na specifické chování cílového zákazníka předpokládáme publikovaní částečných výsledků.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR