Přihlásit

Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou

Webové stránky projektu

Cíle: Projekt je zaměřen na řešení nestacionární interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou a její experimentální verifikaci v oblasti nelineárních deformací. Budou studovány nestacionární hydraulické ztráty při turbulentním proudění i s uvažováním kavitace. V rámci interakce s pružnou stěnou budou vyhodnocovány impaktní tlaky tuhých částic a smyková napětí v zóně interakce kapaliny s povrchem. Budou zdokonaleny i modely konstitutivních, nelineárních a neizotopních materiálů a provedena jejich verifikace u pružných trubic. Na základě zpracování obrazu bude provedena modální dekompozice vírových struktur vzhledem k jejich podílu na hodnotě disipační funkce. Vírové struktury navíc budou verifikovány experimentem, využitím HSC. V projektu bude navíc vyvíjena metodika využití optických metod PIV, mikro PIV pro měření rychlostních polí v pohyblivé oblasti. Interakce kapaliny s pružnou stěnou bude řešena i v závislosti a hydrofobii povrchu, kde neplatí podmínka ulpívání kapaliny. V řešení bude využíváno nového matematického modelu Navier – Stokesových rovnic odvozeného autory projektu.

Řešitel: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR