Přihlásit

Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech

Webové stránky projektu

Cíle: Podstata navrhovaného projektu spočívá v prohloubení znalostí o disipaci energie e v mechanicky míchaných vsádkových a kontinuálních systémech při využití znalostí získaných řešením předchozího grantu. Jedná se především o nový poznatek, že lokální hodnota e závisí na Reynoldsově čísle a dále pak rozšíření možnosti měření lokálních hodnot e v zařízení až do velikosti 0,45 m s využitím jak LDA tak PIV a korektního vyhodnocení e a to i v neisotropních proudících systémech. To vše umožňuje získání obrazců o rozdělení lokálních hodnot e s nebývalou přesností v systémech různých geometrií. Takto získané znalosti umožní výpočet časové evoluce distribuce velikosti částic (PSD) při dispergaci nemísitelných kapalin a prášků a následnou predikci PSD při zvětšování měřítka i optimalizaci provozních a návrhových parametrů vsádkových a kontinuálních dispergačních zařízení. Práce přispěje jak k teorii dispergace a validaci CFD výpočtů, tak ke zpřesnění návrhu průmyslových zařízení. Získané znalosti jsou také teoretickým základem nanotechnologií, např. v reaktorech, kde probíhají komplexní reakce.

Řešitel: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR