Přihlásit

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem projektu je navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální (GTE) energie technologií EGS a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS systémů v podmínkách metamorfovaných hornin, což přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku. Výsledné unikátní VaV zázemí umožní řešit konkrétní problémy jako - měření a matematické modelování transportu tepla ve svrchní části zemské kůry - určení a matematické modelování puklinové propustnosti v různých typech hornin Českého masivu a její zvyšování prostřednictvím hydraulické stimulace - monitoring seismické aktivity během hydraulické stimulace a její analýza v reálném čase - zvyšování detekční schopnosti různých typů seismických monitorovacích sítí - předběžný odhad seismické odezvy masivu během injektáže - pomalé pohyby na zemském povrchu v blízkosti zlomů v důsledku hydraulické stimulace Výsledkem bude zvýšení přesnosti metod pro vyhledávání lokalit vhodných pro jímání GTE energie, zvýšení efektivity jeho čerpání a zároveň zvýšení bezpečnosti vlastní realizace a provozu geotermálních tepláren a elektráren. Dílčím cílem je rovněž dobudovat a modernizovat výzkumnou infrastrukturu. To umožní zvýšit její výzkumný potenciál a zapojit jí do mezinárodních projektů v oblasti výzkumu využití zemského tepla z velkých hloubek. Výzkumná infrastruktura bude po této modernizaci představovat ojedinělé, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které bude přitahovat zájem domácích, ale především renomovaných zahraničních VaV center z Evropy i zámoří.

Řešitel: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR