Přihlásit

Mikrostrukturální zobrazování jako nástroj pro modelování vlákenných materiálů

Název projektu:  micro-struCtural imaging as a Tool for modelinG fibrOus materiALS (mCT-GOALS)

Registrační číslo projektu:  LTAUSA18135

Poskytovatel: Ministr Školství, Mládeže a Tělovýchovy (MŠMT)

Program: INTER EXCELLENCE – ACTION (LTA USA)

Období realizace projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022

Koordinátor projektu: Technické univerzity v Liberci (TUL)

Řešitel projektu za TUL:  doc. Mohamed Farag A. Eldessouki, Ph.D.

Partner projektu: North Carolina State University (NCSU)

                                The Nonwovens Institute (NWI)

                                Raleigh, North Carolina, USA

Celkový rozpočet:    7,218,000 kč

Abstrakt:

Předpovídání technických vlastností vlákenných materiálů na základě jejich mikrostrukturálních parametrů se časem vyvinulo jako jeden z náročných úkolů v oblasti vědy a techniky. Dosavadní teoretické modely vyvinuté na základě strukturálních parametrů vlákenných systémů připouštějí mnoho předpokladů a přiblížení nutných k usnadnění příslušné matematiky a výpočtů. Tento projekt navrhuje nový systém modelování, který závisí na vytvoření 3D digitální rekonstrukce mikrostruktury vlákenného systému s využitím progresivní počítačové tomografie (CT). Tato práce je unikátní v modelování mechanického chování vlákenných systémů (počínaje textilní přízí jako 1D strukturou a rozvojem metod pro 2D a 3D struktury) založeném na přímém měření ze získané rekonstrukce obsahující množstvím strukturních detailů, které byly v tradičních modelech zanedbávány nebo předpokládány jako nadbytečné. Tento projekt bude vyvíjet algoritmy analýzy obrazu pro získání 3D segmentace strukturních elementů a bude vyvíjet nové experimentální nástroje, které umožní CT zobrazování materiálu pod různými zatíženími a bude zaznamenávat jeho 4D deformační změny. Vyvinuté modely budou dosahovat nejenom hlubšího porozumění mechanického chování systémů, ale také umožní návrh a vývoj nových materiálů s řízenou mikrostrukturou.

Navíc, v rámci projektu bude vytvořena a zavedena databáze typu “open access” pro 3D reprezentace vlákenných struktur, která povzbudí další mezinárodní spolupráci a pokrok v této oblasti. Navrhovaný projekt také vytvoří podmínky pro hlubší a udržitelnou spolupráci mezi naší institucí a americkým partnerem, která přesáhne dobu trvání projektu. Tato spolupráce se hmatatelně projeví ve společných publikacích v prestižních časopisech, výměnách student a zaměstnanců, transferu znalostí a technologií, společně organizovaných konferencích a podávaných společných žádostech o výzkumné granty.

English version of this webpage

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR