Přihlásit

Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem řešení projektu vývoj funkčního vzorku unikátního moderního krytí pro hojení těžce se hojících ran. Krytí sestává z netkané textilie připravené elektrostatickým zvlákňováním přírodního polymeru (chitosan), syntetického polymeru (polyamid), případně sol-gelu (SiO2 vlákna), na kterou je imobilizován enzym proteáza/y (trypsin). Nyní jsou na trhu dostupné topické léčivé přípravky obsahující enzymy pouze ve formě sprejů (např. Granulex spray) či mastí (např. Trypsin Complex Ointment). Výroba inovativních zdravotnických prostředků využívajících nanotechnologie je jednou z hlavních aktivit ING Medical. Příprava tohoto typu krytí plně spadá do kontextu stávajících výzkumných a podnikatelských aktivit firmy. Pracoviště dalšího účastníka projektu (TUL) se dlouhodobě zabývá vývojem nanovlákenných materiálů do oblasti zdravotnictví, kdy např. SiO2 nanovlákna již úspěšně prošla předklinickými testy. Zavedení nového zdravotnického prostředku na trh je dlouhodobý proces. Podpora projektu by uchazeči umožnila další rozvoj v této výzkumné oblasti. Cíl projektu naplňuje cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky v oblasti klíčových technologií „nanotechnologie“ a prioritního cíle 5.2. Nové diagnostické a terapeutické metody. Klíčová je spolupráce s dalším účastníkem projektu (TUL), který řeší především samotnou přípravu nanovlákenné vrstvy, povrchovou úpravu a vazbu enzymu proteázy. Uchazeč - koordinátor zajistí předklinické (klinické) testy vyžadované Státním úřadem pro kontrolu léčiv v souvislosti s uvedením nového zdravotnického prostředku na trh (specializované laboratoře s akreditací, registrované SÚKL). Dojde tak v souladu s Programem TRIO k posílení účinné spolupráce ve VaVi mezi podnikem a VO Projekt naplňuje také obecné cíle Programu TRIO: zvýšení produktivity a efektivity výzkumných aktivit v malých podnicích a ve výzkumných organizacích, zvýšení kvality, flexibility a atraktivity produktů a služeb.

Řešitel: Ing. Jana Rotková, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR