Přihlásit

Nízkonákladové systémy čištění vod

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem projektu je vývoj anaerobně sorpčního biofiltru jako modulu pro konstruované mokřady pro čištění speciálních typů průsakových, skládkových, důlních a zemědělských vod, kontaminovaných perzistentními organickými látkami (POPs) a prostředky na ochranu rostlin (biocidy). Efektivní odstraňování těchto polutantů z vod před jejich vypuštěním do povrchových vodotečí často naráží na absenci potřebné infrastruktury (komunikace, energie, obsluha). Konstruované mokřady v této situaci představují optimální řešení s nízkými provozními náklady. Vyvíjený anaerobně sorpční biofiltr bude pasivním předstupněm pro konstruované mokřady se silným vstupem toxických polutantů, které by jinak ohrožovaly podstatu funkce kořenového čištění v konstruhovaném mokřadu.

Řešitel: Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR