Přihlásit

Nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod s využitím biogeochemických procesů (BIOGEOCHEM)

Webové stránky projektu

Cíle: Vývoj metody čištění podzemních vod na bázi biogeochemické transformace chlorovaných i ropných uhlovodíků. Vývoj nových materiálů pro podporu degradace kontaminantů v podzemních vodách. Možnosti využití biogeochemické transformace budou nejdříve ověřenytermodynamickými modely, laboratorními a následně poloprovozními zkouškami, k jejichž vyhodnocení bude použito molekulárních mikrobiologických metod. Po poloprovozním ověření bude technologie a materiály vyhodnocena z technického, ekonomického pohledu. Zvláštní zřetel bude kladen na posouzení udržitelnosti této metody a materiálů především s ohledem na ochranu zdrojů podzemních vod (např. použití metody v oblasti chráněné akumulace podzemních vod, ochranných pásmech, apod.).

Řešitel: RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR