Přihlásit

Mezinárodní výzkumné laboratoře

Název: Mezinárodní výzkumné laboratoře

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685

Období realizace: 01.3.2020-31.12.2022

Řešitel: Ing. Adéla Zemanová

Popis projektu:

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem.

Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata:

 • jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště,
 • jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a
 • jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště.

Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU.

V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří.

V návaznosti na tento hlavní strategický cíl budou realizovány aktivity, které podpoří odbornost a kompetentnost odborných pracovišť CxI.

Aktivita: Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce

Cílem této aktivity je podpora mladých perspektivních vědců v publikační činnosti.

V projektu je předpokládáno realizovat tyto aktivity:

 • Série kurzů zaměřená na Academic english writing - je plánováno realizovat 4 odborné kurzy s tématickým zaměřením např. na Academic vocabulary, Concept and proposal writing, Citation skills, Essay/Articles structuring.
 • Jazykové korektury již vytvořených finálních textů publikací
 • Publication fee – vč. open access.

Jako výstup této aktivity bude příprava, jazyková korektura a publikace 20 odborných článků a současně posílení publikačních dovedností vědeckých pracovníků a zvýšení jejich renomé na poli odborných publikací.

Aktivita: Účast vědeckých pracovníků a pracovníků zabezpečujících specializované činnosti na významných zahraničních akcích

S ohledem na naplnění cíle aktivního vyhledávání dalších partnerských institucí je v rámci této aktivity naplánováno 15 výjezdů vedoucích či klíčových zaměstnanců CxI na významné zahraniční konference či jiné prestižní akce. Hlavními důvody pro plánování těchto cest jsou:

 • získávání nových kontaktů pro vytváření dalších pracovišť, strategických partnerství,
 • získávání nových znalostí/informací v odborném zaměření pracovníka,
 • získávání nových informací na poli vzájemné spolupráce, vytváření partnerských sítí.

Aktivita: Zahraniční cesty a stáže

V Projektu Mezinárodní výzkumné laboratoře jsou plánovány zahraniční cesty a stáže pro vedoucí pracovníky, výzkumné pracovníky a ekonomy pro VaV.

Vedoucí pracovníci se mohou zúčastnit krátkodobých stáží (v délce 2-5 dní) za účelem seznámit se podrobně s odborným profilem, technickým vybavením a personálním zajištěním pracoviště partnera a nabýt tak kvalifikaci podílet se na vytváření koncepce a dalších rozhodování ve věci založení společného pracoviště.

Výzkumní pracovníci se mohou zúčastnit střednědobých (30-60 denních) stáží s cílem seznámit se podrobně s řešenými projekty a přístrojovým vybavením pracoviště partnera, a nabýt tak kvalifikaci vstoupit do přípravy nebo implementace společných výzkumných projektů nebo zakázek smluvního výzkumu.

Na CxI lze také přizvat zahraniční odborníky s cílem seznámit se s profily jejich pracoviště, technickým vybavením a personálním zajištěním, a nabýt tak zkušenosti a kvalifikaci podílet se na vytváření koncepce společných aktivit.

V projektové žádosti jsou vyjmenovány tyto instituce, se kterými je zahraniční spolupráce plánována:

Fraunhofer-Gesellschaft ISC Wurzburg a IWU Chemnitz, Německo
Universidade de Coimbra, Portugalsko
The Catapult Centres, Velká Británie
Univerzita La Sapienza, Itálie
Linz Centre of Mechatronics, Rakousko
Polytechnic University of Catalonia, Španělsko

Pokud byste měli zájem se stáže zúčastnit, napište prosím e-mail na adela.zemanova@tul.cz.

Uveďte prosím typ stáže a instituci, kterou jste vybrali. Děkuji.

Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR