Přihlásit

Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Název projektu: Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293

Poskytovatel: MŠMT, EU (Evropské strukturální a investiční fondy)

Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP

Zahájení řešení: 1. 9. 2018

Ukončení řešení: 31. 12. 2022

Celkový rozpočet projektu: 88 650 115,08 Kč

„Tento projekt „Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení“ je spolufinancován Evropskou unií“

„Tento projekt je financován v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“

 

Anotace projektu:

Není pochyb o tom, že autonomní vozidla změní svět logistiky. Vedle internetu věcí a robotiky jsou to právě autonomní vozidla, která patři mezi tři nejvýznamnější inovační trendy v logistice po roce 2022. Autonomní vozidla, resp. autonomní logistika proto v posledních letech vyvolaly velký výzkumný, odborný i obchodní zájem, který se projevil zejména v aplikacích orientovaných na dopravu osob a nákladu po komunikacích nebo v uzavřených zónách. To však znamená, že existují významné výzvy k uplatňování autonomních technologií pro automatizované logistické, transportní a speciální operace v obecném terénu, na staveništích, na nezpevněných plochách apod. Cílem tohoto projektu je proto vyvinout konkurenceschopné autonomní akumulátorové užitkové vozidlo právě pro tyto náročné podmínky a posunout ČR na čelní místo v této oblasti s významným inovačním potenciálem. Aby se zajistil u autonomních užitkových vozidel jejich efektivní, bezpečný a robustní pohyb v terénu i za nepříznivých podmínek, bude v rámci tohoto projektu řešen multi-profesním přístupem rozsáhlý soubor vědecko-výzkumných problémů spojených s oblastmi jako např. modulární architektura podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení autonomních užitkových elektrovozidel využívající smíšenou realitu nebo internet věcí pro součinnost s dalšími subjekty. Tyto vědecko-výzkumné domény se proto zákonitě staly jednotlivými výzkumnými záměry, které díky jejich vzájemnému propojení a koordinaci v průběhu projektu dovedou řešitelský tým k realizaci prototypu vozidla pro řešení úloh logistiky 21. století. Výsledné modulární autonomní užitkové elektrovozidlo tak podpoří nezvratitelnou transformaci logistiky tím, že inovativním řešením založeným na využití současných i budoucích vědeckých poznatků přispěje k vyšší produktivitě při transportu nákladů, k vyšší úrovni bezpečnosti a v neposlední řadě i k nižším dopadům na životní prostředí.

Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout a experimentálně ověřit konkurenceschopné autonomní akumulátorové užitkové vozidlo pro transport nákladu střední a vyšší hmotnosti v obecném terénu, tedy nejenom na standardních komunikacích a zpevněných površích. Dílčími cíli projektu jsou řešení vědecko-výzkumných problémů spojených s oblastmi jako např. modulární architektura podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení autonomních užitkových elektro-vozidel využívající sdílenou realitu nebo internet věcí pro součinnost s dalšími subjekty. Důležitým doprovodným cílem projektu je spolupráce mezi výzkumnými týmy a potenciálními uživateli z oblastí realizující logistické operace v obecném terénu (stavebnictví, těžba, zemědělství, průmyslové podniky, speciální složky).

Realizací projektu budou získány a experimentálně ověřeny nové vědecké poznatky potřebné pro budoucí výrobu autonomních užitkových vozidel určených pro transport nákladu střední a vyšší hmotnosti. Teoretické poznatky i experimentování s prototypem vozidla rozšíří know-how tuzemských výzkumných institucí a potenciálních uživatelů ve směru budoucí dostupnosti užitkových vozidel, které poskytnou uživatelům značné zvýšení produktivity, vyšší bezpečnost, úsporu paliva a snížení znečištění, maximalizaci využití vozového parku a dalších aktiv. Inteligentní autonomní užitková vozidla rovněž zvýší transparentnost, efektivnost a integritu transportu nákladů díky realizovaným inovacím ve smyslu Logistiky 4.0, které budou mít univerzální využití i v případě jiných typů vozidel či transportních prostředků. Z hlediska národního hospodářství lze očekávat posun ČR na čelní místo v této oblasti s výrazným inovačním a obchodním potenciálem.

 

Podpora projektu:

Tento projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

 Kontakt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Kontaktní osoba projektu (Hlavní řešitel projektu):

doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

email: michal.petru@tul.cz

telefon: +420 485353833

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR