Přihlásit

Orientovaná vodivá nanovlákna pro tkáňové inženýrství

Webové stránky projektu

Cíle: V tomto projektu budou vyvinuty nové tkáňové nosiče vhodné pro růst buněk. Tyto tkáňové nosiče budou složeny z uspořádaných nanovláken (z polykaprolakonu nebo jiných polymerů) vytvořených pomocí nového přístroje – mikromanipulátoru – nedávno vyvinutého na naší univerzitě. Tato nanovlákna budou následně pokryta polymerizací konjugátů cyklodextrinu a pyrrolu a na takto připravených vodivých tkáňových nosičích bude studována jejich schopnost komplexovat biomolekuly podporující adhezi, růst, aktivitu buněk nebo mající jiné výhodné vlastnosti. Výše zmíněný systém bude sloužit jako tkáňový nosič, který věrně napodobuje extracelulární matrix. Na připravených tkáňových nosičích bude testována jejich schopnost podporovat přichycení a růst buněk.

Řešitel: RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR