Přihlásit

Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Webové stránky projektu

Cíle: "Hlavním cílem projektu je podpořit využití nově vybudované výzkumné infrastruktury – univerzitního pracoviště CxI, jeho nově vystavěné budovy, mnoha zakoupených špičkových přístrojů a zařízení a nově vytvořených kvalitních výzkumných týmů. Realizace předkládaného projektu CxI++ výrazně přispěje k efektivitě využití této infrastruktury, k její stabilitě, dlouhodobé udržitelnosti a k jejímu dalšímu systematicky řízenému rozvoji při zachování nastavené struktury odborného profilu univerzitního Centra. Pracoviště CxI má vybudovánu řadu vztahů s externími partnery z veřejné a soukromé sféry hospodářské praxe. V období řešení projektu CxI++ se pracoviště Ústavu pro nanomateriály soustředí na intenzivní i extenzivní rozvoj těchto vztahů. Při vyhledávání dalších partnerů se orientuje zejména do zahraničí. Předmětem předkládaného projektu CxI++ je soubor sedmi výzkumných témat univerzitního pracoviště CxI. Do souboru byla vybrána taková témata, jejichž řešení předpokládají provádět výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Všechna témata navrhovaná k financování v projektu CxI++ předkládaném do programu NPU I rozvíjejí příslušnou odbornost, posouvají stav poznání a techniky a mají vysoký potenciál vytvářet hodnotné výstupy, a tím přispějí ke konkurenceschopnosti českého výzkumu i průmyslu. Soubor sedmi témat s označením T1-T7 předkládaných k financování není z odborného hlediska věcně ucelený, avšak každé z témat je plně v souladu s odborným profilem projektové implementace jednoho ze dvou výzkumných programů Konkurenceschopné strojírenství nebo Materiálový výzkum, které byly podrobně popsány v příslušném projektu financovaného v rámci OP VaVpI. Stabilizace výzkumného prostředí pracoviště CxI též posílí spolupráci ve výzkumu a vývoji uvnitř TUL. Pracoviště CxI jako celek tím posílí svoji mezioborovost a více umožní vstupovat do svých výzkumných činností novým podnětům a přístupům z fakult TUL."

Řešitel: doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR